การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เสียงเจ้าของภาษา

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่า ชอบ และ ไม่ชอบ ฝึกพูด ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกว่าชอบและบอกว่าไม่ชอบ สามารถกดฟังเสียงเจ้าของภาษาได้ที่แถบเล่นเสียงนี้ […]

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่า ชอบ และ ไม่ชอบ

ฝึกพูด ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกว่าชอบและบอกว่าไม่ชอบ สามารถกดฟังเสียงเจ้าของภาษาได้ที่แถบเล่นเสียงนี้

 

การบอกว่าชอบ (expressing likes)

I like… (ไอ ไลคฺ) ฉันชอบ…
I love… (ไอ เลิฟฺ) ฉันรัก(ชอบมากๆ)…
I enjoy… (ไอ เอ็นจอย) ฉันชอบ…
I adore… (ไอ อะดอรฺ) ฉันรัก…
I’m crazy about… (ไอมฺ เครซิ อะเบาทฺ) ฉันชอบ…มากๆ
I’m fond of rock music. (ไอมฺ ฟันดฺ ออฟ ร็อคฺ มิวซิคฺ) ฉันชอบเพลงร็อก
I’m mad about… (ไอมฺ แมด อะเบาทฺ) ฉันคลั่งไคล้เกี่ยวกับ…
I’m keen on… (ไอมฺ คีน ออน) ฉันสนใจ…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่าชอบ

I like cats. (ไอ ไลคฺ แคทสฺ) ฉันชอบแมว
I love cooking. (ไอ เลิฟฺ คุคกิง) ฉันชอบการทำอาหาร
I enjoy playing football. (ไอ เอ็นจอย เพลฺอิง ฟุทบอล) ฉันชอบการเล่นฟุตบอล
I’m crazy about pizza. (ไอมฺ เครซิ อะเบาทฺ พิซซ่ะ) ฉันชอบพิซซ่ามาก
I’m fond of rock music. (ไอมฺ ฟันดฺ ออฟ ร็อคฺ มิวซิคฺ) ฉันชอบเพลงร็อก

การบอกว่าไม่ชอบ (expressing dislikes)

I don’t like… (ไอ โดนทฺ ไลคฺ) ฉันไม่ชอบ…
I dislike… (ไอ ดิสไลคฺ) ฉันไม่ชอบ…
I hate… (ไอ เฮทฺ) ฉันเกลียด…
I can’t bear… (ไอ คานทฺ แบรฺ) ฉันทน…ไม่ได้
I can’t stand… (ไอ คานทฺ สแตนดฺ) ฉันทน…ไม่ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่าไม่ชอบ

I don’t like her. (ไอ โดนทฺ ไลคฺ เฮอ) ฉันไม่ชอบหล่อน
I can’t stand these people. (ไอ คานทฺ สแตนดฺ ฑีซ พีเพิลฺ) ฉันทนคนพวกนี้ไม่ไหว
I can’t stand this smell. (ไอ คานทฺ สแตนดฺ ฑิซ สเมลฺ) ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้
I don’t like washing dishes. (ไอ โดนทฺ ไลคฺ วอชชิง ดิชเชส) ฉันไม่ชอบการล้างจาน
I hate going to the dentist. (ไอ เฮทฺ โกอิง ทู เฑอะ เดนทิสทฺ) ฉันเกลียดการไปหาหมอฟัน

แชร์เลย