การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ แบบอังกฤษ แบบอเมริกัน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่าง

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การบอกเวลา แบบอังกฤษ และแบบอเมริกัน ต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่างการบอกเวลาภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล การบอกเวลาแบบอังกฤษ […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ แบบอังกฤษ แบบอเมริกัน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่าง

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การบอกเวลา แบบอังกฤษ และแบบอเมริกัน ต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่างการบอกเวลาภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การบอกเวลาแบบอังกฤษ (British English) จะบอกส่วนที่เป็นนาทีก่อน ตัวอย่างเช่น

8 โมง 15 นาที แบบอังกฤษ พูดว่า quarter past eight
อ่านว่า ควอเทอ-พาสทฺ-เอธฺ
(quarter หมายถึง 1 ใน 4 ส่วน ซึ่งในที่นี้ คือ 15 นาที จาก 60 นาที)

8 โมง 30 นาที แบบอังกฤษ พูดว่า half past eight
อ่านว่า ฮาฟฺ-พาส-เอธฺ
(half หมายถึง ครึ่ง ซึ่งในที่นี้ คือ 30 นาที จาก 60 นาที)

8 โมง 45 นาที แบบอังกฤษ พูดว่า It’s a quarter to nine.
อ่านว่า อิท-อิส-อะ-ควอเทอ-ทู-ไนนฺ
(อีก 15 นาที จะถึง 9 โมง)

การบอกเวลาแบบอเมริกัน (American English) จะบอกเรียงตัวเลข เช่น

8 โมง 5 นาที จะพูดว่า eight oh five
อ่านว่า เอธฺ-โอ-ไฟฟฺ
(oh หมายถึง เลขศูนย์ ในการบอกเวลา 8:05)

อ่านแบบละเอียด คลิก >> การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ เลือกใช้ AM, PM อย่างไร การใช้ Quarter, Past, To พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

แชร์เลย