การถาม-ตอบเรื่องเวลา ภาษาอังกฤษ

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การถาม-ตอบเรื่องเวลา ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถาม-ตอบเรื่องเวลา

วิธีพูดเมื่อจะถามถึงเวลา พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
1. What’s the time?
2. What time is it please?
3. What time do you make it?

วิธีการตอบ พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
1. It’s …
2. It’s just coming up to …
3. I make it …

วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
8.00น. = eight o’clock / eight a.m.
8.05น. = five ( minutes ) past eight / eight oh five
8.15น. = a quarter past eight / eight fifteen
8.25น. = twenty five ( minutes )
8.30น. = half past eight
8.40น. = twenty (minutes) to nine / eight forty
8.45น. = a quarter to nine / eight forty five
8.58น. = Two minutes to nine / eight fifty eight

หลักในการบอกเวลาภาษาอังกฤษก็คือ

1. สมมุติว่าเราใช้ 8 โมงเป็นหลัก ถ้า 8 โมงพอดีก็จะบอกว่า eight o’clock ” o’clock “เทียบได้กับ “โมง” ในภาษาไทย

2. ถ้าใน 8 โมงไปกี่นาทีก็จะต้องบอกว่า “กี่นาทีเลย 8 โมง” ตามวิธีพูดของภาษาอังกฤษซึ่งกลับกันกับภาษาไทย “เลย”ก็คือ”ผ่าน” ดังนั้น จึงเป็น ten minutese past eight o’clock แต่ในภาษาพูดจริงๆก็ตัดคำที่ไม่จำเป็นออกได้แก่ กับ เป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจกันเพื่อไม่ให้ยืดเยื้อ จึงเป็น ten past eight

3. แต่ถ้าเป็น 15 นาทีกับ 30 นาทีซึ่งเป็นหนึ่งใน4กับ1ใน2ของชั่วโมงนั้น ภาษาอังกฤษเขามีคำเฉพาะเรียกว่า quarter หรือ half คงจะให้คล้ายกับที่เราเรียก 25 สตางค์ ว่า 1 สลึง และ 30 นาทีที่เรียกว่าครึ่งชั่วโมงนั้นเอง
ดังนั้นถ้า 8.15 ก็จะเป็น a quarter past eight และ 8.30 เป็น half past eight

4. อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า past หรือ กี่นาทีเลย 8 โมง ตะใช้ถึงแค่ 30 นาที หรือ half ต่อจากนั้นต้องตั้งลำใหม่ คือใช้วิธีดูว่าอีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงหน้าคือ 9 โมง
“ถึง” นี้ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “to” นอกนั้นอิงตามเดิมเลยนะครับ
เพราะฉะนั้น 8.35 จึงเป็น twenty – five to nine และ 8.45 เป็น a quarter to nine
แต่ใน USA นิยมใช้ after แทน past และคำว่า of แทนคำว่า to

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันผู้คนนิยมใช้ระบบบอกเวลาเป็น 24 ชั่วโมง (the twenty-four hour clock) กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในตารางเวลาการเดินทางต่างๆ ซึ่งมีวิธีอ่านที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น
08.00 hrs. = oh eight hundred hours
11.30 hrs. = eleven thirty
12.00 hrs. = twelve hundred hours / midday / noon
13.15 hrs. = thirteen fifteen hours
17.00 hrs. = seventeen hundred hours
21.05 hrs. = twenty – one oh five hours
24.00 hrs. = twenty – four hundred hours / midnight

วิธีการอ่านและการเขียนวันที่และเดือน

1. คนอังกฤษส่วนใหญ่จะเขียนวันที่ก่อนแล้วตามด้วยเดือน ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
11th February. / 11 February โดยอ่านว่า the eleventh of February

2. คนอเมริกันส่วนใหญ่จะเขียนเดือนก่อนแล้วค่อยวัน ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
February 11th / February 11 โดยอ่านว่า February (the) eleventh คือจะมี the หรือไม่มีก็ได้

วิธีเขียนวันเดือนปีเป็นตัวเลข
11th February 1996 อ่าน the eleventh of February , nineteen ninety – six
เขียนเป็นตัวเลขแบ่งออกเป็น 3 แบบนะครับ
1. แบบอังกฤษ 11/2/96 หรือ 11-2-96 หรือ 11.2.96
2. แบบอเมริกา 2/11/96 หรือ 2-11-96 หรือ 2.11.96
3. แบบมาตราฐานระหว่างประเทศ 96-02-11 หรือ 96 02 11 เรียงจาก ปี-เดือน-วัน

แชร์เลย