การมอบหมายงาน ภาษาอังกฤษ

การมอบหมายงาน Assigning someone a task – (Someone) will be responsible […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การมอบหมายงาน ภาษาอังกฤษ

การมอบหมายงาน
Assigning someone a task

– (Someone) will be responsible for / be in charge of / be taking care of …
(คนใดคนหนึ่ง) จะรับผิดชอบด้าน …

– (Someone) will assume the role of (position).
(คนใดคนหนึ่ง) จะรับหน้าที่ …

– (Someone) has assumed a number of responsibilities in …
(คนใดคนหนึ่ง) จะรับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับด้าน …

– (Someone) will cover the [switchboard / reception desk …] for …
(คนใดคนหนึ่ง) จะรับหน้าที่ด้าน [การรับสายโทรศัพท์ / เคาน์เตอร์ต้อนรับ] แทน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 502

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้