การแสดงความเป็นเจ้าของ การใช้ ‘s และ of

การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive forms) การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษนั้น เราสามารถแสดงความเป็นเจ้าของคำนามได้หลายวิธี ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการแสดงความเป็นเจ้าของที่นิยมใช้กัน 2 แบบหลักๆ คือ 1. […]

การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive forms)

การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษนั้น เราสามารถแสดงความเป็นเจ้าของคำนามได้หลายวิธี ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการแสดงความเป็นเจ้าของที่นิยมใช้กัน 2 แบบหลักๆ คือ

1. การใช้ of
2. การใช้ apostrophe s (’s)

เรามาเริ่มดูจากวิธีการแรก

1. การแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ of

1.1 วิธีนี้เรามักใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของ สำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆ ตัวอย่างเช่น

The roof of the house. = หลังคา(ของ)บ้าน
The key of that car. = กุญแจ(ของ)รถคันนั้น
The ceiling of my bedroom. = เพดาน(ของ)ห้องนอนฉัน
The size of the text. = ขนาด(ของ)ตัวอักษร

1.2 ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของคู่กับ Possessive Pronouns ซึ่งมักเรียกว่า Double Possessives เช่น

Mario is a friend of mine. = มาริโอ้เป็นเพื่อนคนหนึ่งของฉัน

2. การแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ apostrophe s (’s)

2.1 ใช้ ’s กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามพหูพจน์ ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย s ตัวอย่างเช่น

The children’s work = งานของเด็กๆ
Men’s clothes = เสื้อผ้าผู้ชาย
The people’s rights = สิทธิของประชาชน

2.2 ถ้าหากคำนามนั้นลงท้ายด้วย s อยู่แล้ว เราจะใช้เพียงเครื่องหมาย ’ โดยที่ไม่ต้องมี s เช่น

My friends’ business = ธุรกิจของเพื่อนๆ ฉัน
Two actresses’ roles = บทบาทของสองนักแสดงหญิง

2.3 คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ และลงท้ายการสะกดด้วย s มักจะเติมเครื่องหมาย ’ เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่มี s ตัวอย่างเช่น

James’ car = รถยนต์ของเจมส์
The Smiths’ boat = เรือของครอบครัวสมิธ

2.4 เราสามารถใช้ ’s กับชื่อคน เพื่อหมายถึงบ้านหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น เช่น

I’m going to have dinner at Owen’s.
ฉันจะไปทานอาหารเย็นที่บ้านของโอเว่น

We’re going to throw a party at Tony’s.
พวกเราจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านของโทนี่

2.5 ใช้ ’s กับร้านต่างๆ โดยนำอาชีพของผู้ที่ทำงานในร้านนั้นมาใช้คู่กับ ’s เช่น

the dentist’s = ร้านหมอฟัน (คลินิกทันตกรรม)
florist’s = ร้านดอกไม้
butcher’s = ร้านขายเนื้อ

2.6 ใช้ ’s กับวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆ เช่น

New Year’s Day = วันขึ้นปีใหม่

แชร์เลย