สรุปการใช้ a few, a little, few, little เปรียบเทียบชัดเจน สังเกตข้อแตกต่าง ง่ายๆ

การใช้ a few, a little, few, little ทั้ง 4 คำนี้ […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/สรุปการใช้ a few, a little, few, little เปรียบเทียบชัดเจน สังเกตข้อแตกต่าง ง่ายๆ

การใช้ a few, a little, few, little

ทั้ง 4 คำนี้ a few, a little, few, little ใช้บอกการว่ามีอยู่บ้างหรือว่ามีอยู่นิดหน่อย และใช้วางนำหน้าคำนาม ทั้ง 4 คำนี้ใช้กับประโยคบอกเล่าเท่านั้น จะไม่ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม ความแตกต่างของ 4 คำนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มี a นำหน้ากลุ่มที่ไม่มี a คือถ้ามี a แสดงว่ามีน้อยแต่มีอยู่บ้าง พอมองเห็นเป็นความหมายเชิงบวก แต่ถ้ากลุ่มที่ไม่มี a แสดงว่ามีน้อยมาก เป็นความหมายเชิงลบ มาลองดูตัวอย่างประโยคกันเถอะ

ตัวอย่างประโยคการใช้ a few และ a little

ข้อที่ 1 ตัวอย่างประโยคการใช้ a few
I’ve got a few friends. We meet every Saturday .
แปลว่า ฉันก็มีเพื่อนอยู่นิดหน่อยเราเจอกันทุกวันเสาร์

ข้อที่ 2 ตัวอย่างประโยคการใช้ a little
I’ve got a little money. I am going to the cinema.
แปลว่า ฉันพอมีเงินอยู่นิดหน่อย ฉันจะไปดูหนัง

ตัวอย่างประโยคการใช้ few และ little

ข้อที่ 1 ตัวอย่างประโยคการใช้ few
I have got few friends. I need to make new friends.
แปลว่า ฉันมีเพื่อนอยู่น้อยมากฉันคงต้องหาเพื่อนใหม่ๆ

ข้อที่ 2 ตัวอย่างประโยคการใช้ little
I have got little money. I need to borrow some.
แปลว่า ฉันมีเงินน้อยมากฉันคงต้องยิ้มบ้างแล้ว

เข้าใจรูปแบบการใช้ประโยคแล้วใช่ไหม มีน้อยแต่มีอยู่บ้างกับแทบจะไม่มีที่นี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้ การใช้ a few และ few ใช้กับคำนามนับได้ (รูปพหูพจน์) ส่วน a little และ little ใช้กับคำนามนับไม่ได้
เทคนิคการจำ
a few และ few + คำนามนับได้ (รูปพหูพจน์อาจจะมีน้อยแต่ก็มีมากกว่า 1)
a little และ little +คำนามนับไม่ได้

ตัวอย่างประโยคการใช้ a few และ few

ข้อที่ 1 ตัวอย่างประโยคการใช้ a few
Owen has a few relatives.
แปลว่า โอเว่นพอจะมีญาติอยู่นิดหน่อย ( ใช้ a few ในความหมายเชิงบวก)

ข้อที่ 2 ตัวอย่างประโยคการใช้ few
Few animals can survive in this desert.
แปลว่า สัตว์น้อยชนิดมากที่สามารถอยู่รอดในทะเลทรายนี้ (ใช้ few ความหมายเชิงลบ แทบจะไม่มีเลย)

ตัวอย่างประโยคการใช้ a little และ little

ข้อที่ 1 ตัวอย่างประโยคการใช้ a little
I speak a little English.
แปลว่า ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย (ใช้ a little ความหมายเชิงบวก)

ข้อที่ 2 ตัวอย่างประโยคการใช้ little
We had little cold weather last winter.
แปลว่า เราได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่นิดนึงในฤดูหนาวที่ผ่านมา (ใช้ little ความหมายเชิงลบ ประมาณว่าอยากได้อากาศหนาวมากกว่านี้)

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 101

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้