ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ each และ every

การใช้ each และ every ตามหลักไวยากรณ์ (แกรมม่า) ภาษาอังกฤษ คำว่า each แปลว่า […]

การใช้ each และ every ตามหลักไวยากรณ์ (แกรมม่า) ภาษาอังกฤษ

คำว่า each แปลว่า แต่ละ แต่ คำว่า every แปลว่า ทุกๆ แต่ทำไมถึงจับมาอยู่ใน Part เดียวกันก็เพราะว่า ทั้ง 2 คำนี้ ใช้คล้ายๆกันและความหมายก็ใกล้เคียงกันมาก

เทคนิคการจำและการใช้ each และ every

each และ every + คํานามนับได้ (ในรูปของพหูพจน์) +กริยาเอกพจน์
ถึงแม้ว่าความหมายในภาษาไทยจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป แต่ each และ every คะแนนไปแต่ละคนแต่ละตัว เช่นเมื่อพูดว่า ทุกคนกำลังร้องเพลงอยู่ก็หมายความว่าแต่ละคนกำลังร้องเพลงอยู่เช่นกัน each และ every เช่นใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ แต่ขอยกตัวอย่างเพิ่มอีกคำนึงนะเช่นคำว่า all จะทุกชิ้นทุกคนรวมเป็นกลุ่ม all ก่อนจะใช้กับคำนามพหูพจน์
each และ every ใช่คล้ายๆกันขึ้นอยู่ว่าจะเน้นกับอะไร ถ้าเน้นแยกก็ใช้ each แต่ถ้าจะเน้นรวมทุกๆ แต่มีอะไร ร่วมกันหรือเหมือนกันก็ใช้ every เผื่อไม่ให้สงสัยมาลองดูตัวอย่างประโยคการใช้ each และ every ได้เลย

ตัวอย่างประโยคการใช้ each

Each person has five ways to go.
แปลว่า แต่ละคนมีทางไป 5 ทาง

Each meal will be served in a different room.
แปลว่า อาหารแต่ละมื้อจะถูกเสิร์ฟในห้องที่ต่างกัน

Each teacher is sensitive.
แปลว่า อาจารย์แต่ละท่านมีความอ่อนไหว

Each book costs 299 baht.
แปลว่า หนังสือแต่ละเล่มราคา 299 บาท

Each person has his or her own opinion.
แปลว่า แต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตนเอง

ตัวอย่างประโยคการใช้ every

Every teacher is sensitive.
แปลว่า คุณครูทุกคนก็มีความอ่อนไหว

Every book costs 299 baht.
แปลว่า หนังสือทุกเล่มราคา 299 บาท

Every person has his or her own opinion.
แปลว่า ทุกๆ คนมีความคิดเป็นของตนเอง

I meet Tony everyday.
แปลว่า ฉันพบโทนี่ทุกวัน

He spoke to every person at the party last night.
แปลว่า เขา (ผู้ชาย) พูดกับทุกคนในงานปาร์ตี้เมื่อคืน

Every person is busy.
แปลว่า ทุกคนไม่ว่าง

แชร์เลย