การใช้ much และ many พร้อมเทคนิค วิธีจำ และตัวอย่าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ much กับ many พูดถึงคำแปลของคำว่า much กับ many […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การใช้ much และ many พร้อมเทคนิค วิธีจำ และตัวอย่าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ much กับ many

พูดถึงคำแปลของคำว่า much กับ many แปลว่า มาก ตำแหน่งของมันคือใช้วางหน้าคำนามเพื่อบอกว่า มีคำนามนั้นอยู่มาก สิ่งที่ง่ายของมันก็คือสามารถใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถาม

เทคนิคการจำ การใช้ much กับ many

Much + คํานามนับไม่ได้
Many + คํานามนับได้ (ในรูปของพหูพจน์เพราะแสดงว่ามีมากกว่า 1)

มาลองดูตัวอย่างประโยคการใช้ much กัน

ตัวอย่างประโยคการใช้ much ข้อที่ 1

Owen has much money.
แปลว่าโอเว่นมีเงินมาก (ประโยคบอกเล่า)

Owen doesn’t have much money.
แปลว่า โอเว่นไม่ได้มีเงินมาก (ประโยคปฏิเสธ)

How much money does Owen have?
แปลว่า โอเว่นมีเงินมากเท่าไหร่? (ประโยคคำถาม)

ตัวอย่างประโยคการใช้ much ข้อที่ 2

He has got much patience.
แปลว่า เขามีความอดทนสูงมาก (ประโยคบอกเล่า)

He has not got much patience.
แปลว่า เขาไม่ได้มีความอดทนสูงมาก (ประโยคปฏิเสธ)

How much patience has he got?
แปลว่า เขามีความอดทนสูงมากเท่าไหร่ (ประโยคคำถาม)

***เพิ่มเติมการใช้ much***
Much จะใช้ถามราคาสิ่งของต่างๆได้อีกด้วย ตัวอย่างประโยคการใช้ much เพื่อถามสิ่งของต่างๆ ดังนี้

How much is this telephone ?
แปลว่า โทรศัพท์เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ ?

How much does this telephone cost?
แปลว่า โทรศัพท์เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ ?

มาลองดูตัวอย่างประโยคการใช้ many กัน

ตัวอย่างประโยคการใช้ many ข้อที่ 1

There are many students in this English class.
แปลว่า มีนักเรียนจำนวนมากในวิชาภาษาอังกฤษนี้ (ประโยคบอกเล่า)

There are not many students in this English class.
แปลว่า มีนักเรียนจำนวนไม่มากในวิชาภาษาอังกฤษนี้ (ประโยคปฏิเสธ)

How many students are there in this English class?
แปลว่า มีนักเรียนมากเท่าไหร่ในวิชาภาษาอังกฤษนี้ ? (ประโยคคำถาม)

ตัวอย่างประโยคการใช้ many ข้อที่ 2

We have many oranges on the table.
แปลว่า พวกเรามีส้มจำนวนมากอยู่บนโต๊ะ (ประโยคบอกเล่า)

We don’t have many oranges on the table.
แปลว่า พวกเราไม่มีส้มจำนวนมากอยู่บนโต๊ะ (ประโยคปฏิเสธ)

How many oranges do we have on the table?
แปลว่า พวกเรามีส้มมากเท่าไหร่บนโต๊ะ ? (ประโยคคำถาม)

***เพิ่มเติม***
ถ้าทุกๆคนเข้าใจแล้ว เรื่องการใช้ much กับ many ก็อย่าลืมวิธีการใช้ verb ช่วยต่างๆ เช่น Verb to do ที่ประโยคข้างต้น ได้ใช้ ในกรณีที่ใช้ในประโยค ปฏิเสธและคำถาม ก็มักจะใช้ verb to do เข้ามาช่วยในกรณีที่ไม่มี verb to be และ Verb to do ที่ใช้นั่นก็คือ do กับ does (do)ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ แต่(does)ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ ห้ามลืมเด็ดขาดนะ ส่วนประโยคปฏิเสธก็แค่เติม not หลัง verb ช่วยแค่นั้นเอง แต่ถ้าเป็นประโยคคำถาม ก็มีการสลับที่กันนิดหน่อย แต่อย่าลืมเติมเครื่องหมาย Question mark ( ? ) นะ

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 100

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้