การใช้ some และ any ตัวอย่างประโยค และโครงสร้าง

แกรมม่าภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ some และ any Some และ any แปลได้ความหมายเดียวกันแปลว่า […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การใช้ some และ any ตัวอย่างประโยค และโครงสร้าง

แกรมม่าภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ some และ any

Some และ any แปลได้ความหมายเดียวกันแปลว่า บ้าง วิธีการใช้ใช้วางนำหน้าคำนามเพื่อบอกว่ามีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดนะว่ามีเท่าไหร่ ทั้ง some และ any ใช้กับคำนามที่นับได้และก็นับไม่ได้ แต่วิธีการใช้ของมันมีข้อแตกต่างกันนะ

Some ส่วนมากแล้วโดยหลักๆ เลยจะใช้กับประโยคบอกเล่า
Any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถาม

ซึ่งสองคำนี้มีความหมายแปลว่า บ้าง ก็จริงแต่วิธีการใช้แตกต่างกันทั้ง ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม

เทคนิคการจำและวิธีใช้ที่ถูกต้อง

ประโยคบอกเล่า + some + คํานามนับได้ (เพราะมีบ้าง แสดงว่ามากกว่า 1 ) หรือคำนามนับไม่ได้
ประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม + any + คํานามนับได้ (เพระมีบ้างแสดงว่ามากกว่า 1) หรือคำนามนับไม่ได้ เห็นไหมล่ะครับเวลาการใช้ก็คล้ายๆ กัน แต่ some จะใช้กับประโยคบอกเล่านะ ส่วน any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามเท่านั้น

ตัวอย่างประโยคการใช้ some

I have some strawberries.
แปลว่า ฉันมีสตรอเบอร์รี่อยู่บ้าง (จำนวนหนึ่ง)

She has some money.
แปลว่า หล่อนมีเงินอยู่บ้าง

There are some books on the shelf.
แปลว่า มีหนังสืออยู่บ้างบนชั้น

We have some friends.
แปลว่า พวกเราก็มีเพื่อนอยู่บ้าง

There are some oranges on the table.
แปลว่า มีส้ม (อยู่บ้าง) อยู่บนโต๊ะ
(ใช้ The นำหน้า table แสดงว่าพวกเรารู้กันว่าโต๊ะไหน)

ตัวอย่างประโยคการใช้ any

Have you got any friends?
แปลว่า คุณมีเพื่อนบ้างหรือยัง ? (ประโยคคำถาม)

I haven’t got any emails from you.
แปลว่า ฉันไม่ได้รับ email จากคุณเลยนะ (ประโยคปฏิเสธ)

He doesn’t eat any hot dog.
แปลว่า เขาไม่กินไส้กรอกบ้างเลย (ประโยคปฏิเสธ)

ต่อไปมาลองดูประโยคสนทนาระหว่างการใช้ some และ any กัน

ประโยคสนทนาที่ 1

Is there any chocolate left?
แปลว่า มีช็อกโกแลตเหลืออยู่บ้างไหม ? (เป็นประโยคคำถามใช้ any)

Yes, there is some.
แปลว่า มีอยู่บ้าง (เวลาตอบเป็นประโยคบอกเล่าให้ใช้ some)

No, there is not any.
แปลว่า ไม่มีอยู่บ้างเลย (เวลาเป็นประโยคปฏิเสธให้ใช้ any)

ประโยคสนทนาที่ 2

Are there any cakes?
แปลว่า มีเค้กบ้างไหม (เป็นประโยคคำถามใช้ any)

Yes, there are some.
แปลว่า มีอยู่บ้าง (เวลาตอบเป็นประโยคบอกเล่าให้ใช้ some)

No, there are not any.
แปลว่า ไม่มีอยู่บ้างเลย (เวลาเป็นประโยคปฏิเสธให้ใช้ any)

***ข้อควรระวังและควรจำ***
เห็นไหมล่ะครับเวลาการใช้ some กับ any มีข้อแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น อย่าลืมคอยเช็คเรื่องเวิร์บทูบีด้วยนะครับ เพราะการถามประโยคสนทนาที่ 1 กับประโยคสนทนาที่ 2 แตกต่างกันตรงที่การใช้ verb to be ประโยคสนทนาที่ 1 เราจะใช้ is ใช้กับเอกพจน์ ประโยคสนทนาที่ 2 เราจะใช้ are ใช้กับพหูพจน์ ในเมื่อทุกคน เข้าใจ some กับ any แล้วก็อย่าลืม Verb to be ด้วยนะ

การใช้ some สามารถใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกด้วย
ปกติเราจะเห็นการใช้ some ในประโยคบอกเล่าส่วนใหญ่ Some สามารถใช้กับประโยคขอร้องหรือเสนอความช่วยเหลือก็ได้นะ ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้รูปประโยคของคำถามโดยที่จะใช้ some และจะไม่ใช้ any เด็ดขาด ถ้าเข้าใจแล้วลองมาดูตัวอย่างประโยคกัน

Would you like some apple juice?
แปลว่า คุณจะรับน้ำแอปเปิ้ลไหม (ประโยคนี้เป็นประโยคเสนอ)

Can I have some orange juice, please?
แปลว่า ฉันขอน้ำส้มหน่อยได้ไหม (ประโยคนี้เป็นประโยคขอร้อง)

Would you mind lending me some money?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอยืมเงินบ้าง (ประโยคนี้เป็นประโยคขอร้อง)

คลิกทำ >> แบบฝึกหัดการใช้ some และ any
รู้คะแนนพร้อมเฉลยทันที

แชร์เลย