การขอบคุณ และตอบ ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

คำขอบคุณแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ และการตอบรับคำขอบคุณ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ different ways to say […]

คำขอบคุณแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ และการตอบรับคำขอบคุณ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
different ways to say thank you and how to respond

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า ขอบคุณ, ขอบใจ

Thank you
อ่านว่า แธง-คิว
แปลว่า ขอบคุณ

Thanks
อ่านว่า แธงคสฺ
แปลว่า ขอบใจ

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยค

I owe you one.
อ่านว่า ไอ-โอ-ยู-วัน
แปลว่า ฉันติดค้าง(เป็นหนี้บุญคุณ) คุณแล้ว 1 ครั้ง

I am very grateful.
อ่านว่า ไอ-แอม-เวริ-เกรทฟูล
แปลว่า ฉันรู้สึกสำนึกในบุญคุณมาก

I really appreciate it.
อ่านว่า ไอ-เรียลลิ-อะพรีชิเอท-อิท
แปลว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง

How kind of you.
อ่านว่า ฮาว-ไคนฺ-ออฟ-ยู
แปลว่า คุณช่างใจดีอะไรอย่างนี้, คุณช่างใจดีจริงๆ

I am so glad about that.
อ่านว่า ไอ-แอม-โซ-แกลด-อะเบาทฺ-เดท
แปลว่า ฉันรู้สึกดีใจกับสิ่งนั้นจริงๆ

การตอบรับคำขอบคุณ ภาษาอังกฤษ

No problem
อ่านว่า โน-พรอเบลิม
แปลว่า ไม่มีปัญหา

Not at all
อ่านว่า นอท-แอท-ออล
แปลว่า (ไม่เป็นไรหรอก) เล็กน้อยมาก

Don’t mention it.
อ่านว่า โดนทฺ-เมนเชิน-อิท
แปลว่า ไม่ต้องพูดถึงมันเลย

My pleasure.
อ่านว่า มาย-เพลชเชอรฺ
แปลว่า ด้วยความยินดี (ของฉันเอง)

Never mind
อ่านว่า เนเวอ-มายดฺ
แปลว่า ไม่เป็นไร

That’s all right
อ่านว่า แดทสฺ-ออล-ไรทฺ
แปลว่า ไม่เป็นไร

แชร์เลย