คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล Why do you want to work for our […]

คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Why do you want to work for our company?
แปลว่า ทำไมคุณถึงต้องการทำงานให้กับบริษัทของเรา

Why are you interested in this job?
แปลว่า ทำไมคุณถึงสนใจในตำแหน่งงานนี้

What interests you about this job?
แปลว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณสนใจงานนี้

Why should we hire you?
แปลว่า ทำไมเราถึงต้องจ้างคุณ

Tell me about yourself. Why should we hire you?
แปลว่า บอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณ ว่าทำไมพวกเราถึงต้องจ้างคุณ

Are you the best person for this job? Why?
แปลว่า คุณเป็นคนที่เหมาะสมกับงานนี้ที่สุดหรือเปล่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

What are you looking for in your next position?
แปลว่า คุณมองตำแหน่งงานถัดไปไว้ว่าเป็นตำแหน่งอะไร

What challenges are you looking for in your next job?
แปลว่า ความท้าทายที่คุณกำลังมองหาสำหรับงานถัดไปของคุณคืออะไร

Have you done this kind of work before?
แปลว่า คุณเคยทำงานแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า

What relevant experience do you have?
แปลว่า ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของคุณคืออะไร

How well do you work under pressure or tight deadlines?
แปลว่า คุณทำงานภายใต้ความกดดันและกำหนดงานแบบเร่งรีบให้ทันระยะเวลาได้ดีแค่ไหน

How do you handle pressure?
แปลว่า คุณจัดการกับความกดดันอย่างไร

Describe a difficult experience at work and how you handled it.
แปลว่า อธิบายประสบการณ์ความยุ่งยากในที่ทำงาน และวิธีการที่คุณจัดการกับมัน

What major challenges have you handled?
แปลว่า อะไรคือสิ่งท้าทายหลักที่คุณได้ทำการรับมือมา

What problems have you encountered at work?
แปลว่า อะไรคือปัญหาที่คุณได้เผชิญหน้าในที่ทำงาน

What are your long-term goals or career plans?
แปลว่า อะไรคือเป้าหมายระยะยาวหรือแผนในสายงานอาชีพที่คุณได้วางไว้

What are your long range goals?
แปลว่า อะไรคือเป้าหมายระยะยาวของคุณ

Describe your career goals.
แปลว่า อธิบายเป้าหมายสายอาชีพของคุณ

Where do you see yourself in five years?
แปลว่า คุณมองเห็นตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

Do you prefer to work alone or on a team?
แปลว่า คุณชอบทำงานคนเดียวหรือทำงานเป็นทีม

What do you feel are your greatest strengths?
แปลว่า อะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าเป็นจุดแข็งของคุณ

What is your greatest strength?
แปลว่า อะไรคือจุดแข็งที่สุดของคุณ

What do you feel are your weaknesses?
แปลว่า อะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนของคุณ

What is your greatest weakness?
แปลว่า อะไรคือจุดอ่อนที่สุดของคุณ

How would you describe your last employer?
แปลว่า คุณจะพูดหรืออธิบายถึงนายจ้างเก่าของคุณว่าอย่างไร

What five words would be describe you?
แปลว่า ห้าคำที่สามารถอธิบายความเป็นคุณได้ คือคำว่าอะไรบ้าง

How do people describe you?
แปลว่า คนอื่นมักจะพูดถึงคุณว่าคุณเป็นอย่างไร

How would you describe yourself?
แปลว่า คุณจะพูดหรืออธิบายถึงตัวเองว่าอย่างไร

Why did you leave your last position?
แปลว่า ทำไมคุณถึงออกจากตำแหน่งงานล่าสุดของคุณ

Why are you leaving your job?
แปลว่า ทำไมคุณถึงออกจากงานของคุณ

Why did you resign?
แปลว่า ทำไมคุณถึงลาออก (จากงานเก่า)

What do you know about our company?
แปลว่า คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบริษัทของเรา

ตัวอย่างการตอบคำถาม สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คลิก >> สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

แชร์เลย