คำนามนับได้ (Countable Nouns) คืออะไร มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง พร้อมคำแปล

คำนามนับได้ (Countable Nouns) ภาษาอังกฤษเราจะแบ่งคำนามไว้เป็น 2 แบบ คือ คำนามนับได้ และ คำนามที่นับไม่ได้ […]

คำนามนับได้ (Countable Nouns)

ภาษาอังกฤษเราจะแบ่งคำนามไว้เป็น 2 แบบ คือ คำนามนับได้ และ คำนามที่นับไม่ได้
คำนามที่นับได้เราจะเรียกว่า (Countable Nouns) ส่วนคำนามที่นับไม่ได้เราจะเรียกว่า (Uncountable Nouns) แต่เราจะมาเจาะจงเกี่ยวกับคำนามที่นับได้กัน (Countable Nouns) จากชื่อมันก็บอกตามตัวเลยว่าเป็นคำนามที่นับได้ ดังนั้นก็คือเราสามารถนับมันได้เลยว่าเป็น ชิ้นๆ อันๆ เป็นตัว หรือ เป็นคำ เป็นต้น

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถจำและเข้าใจได้ง่าย

1. pen แปลว่า ปากกา ซึ้งสามารถนับได้ นับเป็นด้าม

2. computer แปลว่า คอมพิวเตอร์ ซึ้งสามารถนับได้เป็น เครื่อง

3. cup แปลว่า ถ้วย ก็สามารถนับได้ เป็น ใบ

ทีนี้มาดูคำศัพท์และความหมายเพิ่มจากที่เข้าใจใน 3 ข้อข้างบนแล้ว

1. flower แปลว่า ดอกไม้

2. camera แปลว่า กล้องถ่ายรูป

3. book แปลว่า หนังสือ

4. comb แปลว่า หวี

5. bottle แปลว่า ขวด

6. kitten แปลว่า ลูกแมว

7. girl แปลว่า เด็กผู้หญิง

8. finger แปลว่า นิ้ว

9. chair แปลว่า เก้าอี้

10. house แปลว่า บ้าน

11. television แปลว่า โทรทัศน์

เพิ่มเติม คำนามนับได้ ถ้าชิ้นเดียวเราจะเรียกคำนามนั้นว่า คำนามเอกพจน์ (singular nouns) ถ้ามีหลายชิ้นเราจะเรียกว่าคำนามพหูพจน์ (plural noun) ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนรูป s, es หรืออื่นๆ ตามที่เราอ่านมาและที่สำคัญเวลาเติม s, es ให้ออกเสียง s, es ด้วยนะ

แชร์เลย