คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) คืออะไร มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง พร้อมแปล

คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) คำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Uncountable nouns ซึ่งก็คือ คำนามที่ไม่สามารถหยิบจับมานับเป็นชิ้นเป็นอันได้ เช่น เนื้อ […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) คืออะไร มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง พร้อมแปล

คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns)

คำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Uncountable nouns ซึ่งก็คือ คำนามที่ไม่สามารถหยิบจับมานับเป็นชิ้นเป็นอันได้ เช่น เนื้อ มวลสาร หรือของเหลวทั้งหลาย ถ้าเราจะนับ ต้องมีหน่วยสำหรับนับมัน เช่น แก้ว ถ้วย ถุง กระสอบ ฯลฯ

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เช่น

1. meat แปลว่า เนื้อ

2. beef แปลว่า เนื้อวัว

3. pork แปลว่า เนื้อหมู

4. fish แปลว่า ในความหมายนี้มันก็คือ เนื้อปลา ไม่ใช่ปลาเป็นตัวๆ

5. water แปลว่า น้ำ

6. air แปลว่า อากาศ

7. wind แปลว่า ลม

8. dust แปลว่า ฝุ่น

9. milk แปลว่า นม

10. coffee แปลว่า กาแฟ

11. tea แปลว่า ชา

12. bread แปลว่า ขนมปัง

13. butter แปลว่า เนย

14. ice แปลว่า น้ำแข็ง

15. flour แปลว่า แป้ง

16. paper แปลว่า กระดาษ

17. wine แปลว่า ไวน์

หรือบางอย่างอาจนับได้ แต่นับยากมาก ใครจะไปนับ ก็ถือเป็นคำนามนับไม่ได้เหมือนกัน เช่น

1. sand แปลว่า เม็ดทราย

2. sugar แปลว่า น้ำตาล

3. salt แปลว่า เกลือ

4. hair แปลว่า ผม

5. rice แปลว่า ข้าว

6. wheat แปลว่า เมล็ดข้าวสาลี

ทั้งหมดที่บอกมานี่มันคือ คำนามที่นับไม่ได้นั้นเอง นอกจากคำนามบางอย่างในภาษาอังกฤษ จะถือเป็นคำนามนับไม่ได้ทั้งที่เรารู้สึกว่ามันนับได้ก็ตาม แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษถือว่านับไม่ได้นะครับ ซึ่งคำที่จะเจอบ่อยมีดังต่อไปนี้ เช่น

1. money แปลว่า เงิน

2. furniture แปลว่า ของตกแต่งบ้าน

3. equipment แปลว่า อุปกรณ์เครื่องมือ

4. luggage แปลว่า กระเป๋าสัมภาระ

5. advice แปลว่า คำแนะนำ

ด้วยความที่คำนามนับไม่ได้ ดังนั้น คำนามพวกนี้จะไม่มีการเติม s, es หรือทำเป็นรูปพหูพจน์เด็ดขาด

แชร์เลย