คำนามที่มีรูปเหมือนกัน (สะกดแบบเดียวกัน) ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์

คำนามเอกพจน์ที่มีรูปเหมือนพหูพจน์ หรือคำนามที่มีรูปเหมือนกัน (สะกดแบบเดียวกัน) ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ จะมีคำนามกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เรามาดูตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆ เลยดีกว่า จะได้เข้าใจง่ายขึ้น ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยๆ […]

คำนามเอกพจน์ที่มีรูปเหมือนพหูพจน์ หรือคำนามที่มีรูปเหมือนกัน (สะกดแบบเดียวกัน) ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์

จะมีคำนามกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เรามาดูตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆ เลยดีกว่า จะได้เข้าใจง่ายขึ้น

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยๆ จะมีดังนี้

1. fish แปลว่า ปลา ถึงจะมีหลายตัวก็ยังใช้คำว่า fish เหมือนเดิม

2. sheep แปลว่า แกะ ถึงจะมีหลายตัวก็ยังใช้คำว่า sheep เหมือนเดิม

3. deer แปลว่า กวาง ถึงจะมีหลายตัวก็ยังใช้คำว่า deer เหมือนเดิม

4. series แปลว่า ลำดับ ถึงจะมีหลายลำดับก็ยังใช้คำว่า series เหมือนเดิม

แชร์เลย