การใช้คำนำหน้าคำนาม (noun) สำหรับบอกปริมาณ

การใช้คำนำหน้าคำนามเพื่อบอกปริมาณ (Expressions of Quantity) ตัวอย่างคำนำหน้านามสำหรับบอกปริมาณ พร้อมวิธีการใช้ 1. การใช้ some และ […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การใช้คำนำหน้าคำนาม (noun) สำหรับบอกปริมาณ

การใช้คำนำหน้าคำนามเพื่อบอกปริมาณ (Expressions of Quantity)

ตัวอย่างคำนำหน้านามสำหรับบอกปริมาณ พร้อมวิธีการใช้

1. การใช้ some และ any

1.1 การใช้ some
โครงสร้าง some + คํานามนับได้พหูพจน์ / คํานามนับไม่ได้

วิธีใช้ ใช้ในประโยคบอกเล่า และประโยคคำถามที่เป็นการเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับใคร หรือเป็นการขออะไรจากใคร ตัวอย่างเช่น

Some of the ink was spilt on the desk.
มีหมึกบางส่วนหกอยู่บนโต๊ะ

Would you like some more bread?
คุณต้องการขนมปังเพิ่มไหม

1.2 การใช้ any

เราสามารถใช้ any ได้กับประโยคเพื่อที่จะบอกว่าหมายถึงอะไรก็ได้หรือใครคนไหนก็ได้ และใช้ในประโยคปฏิเสธ รวมถึงประโยคคำถามทั่วๆ ไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

I can see you any time on Monday.
ฉันสามารถเจอคุณเวลาไหนก็ได้ในวันจันทร์

Are there any other questions?
มีคำถามอื่นๆ อีกไหม

He didn’t invite any of us.
เขาไม่ได้เชิญพวกเราเลย

2. การใช้ a lot of / lots of / plenty of

การใช้ a lot of / lots of / plenty of จะใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น

They paid a lot of money for that house.
พวกเขาจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับบ้านหลังนั้น

Lots of money was spent on it.
เงินจำนวนมากถูกใช้ไปกับมัน

No need to hurry – we’ve got plenty of time.
ไม่จำเป็นต้องรีบ พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ

ความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนสามารถใช้ a lot วางไว้ที่ท้ายประโยค หรือว่าติดกับคำคุณศัพท์ (adjective) คำกริยา (verb) เพื่อทำการขยายโดยให้ความหมายเหมือนกับคำว่า very much ซึ่งแปลว่า อย่างมาก, มากๆ ตัวอย่างเช่น

He likes you a lot.
เขาชอบคุณมากๆ

You’ll get there a lot quicker if you take the motorway.
คุณจะถึงที่นั่นเร็วขึ้นมาก หากคุณใช้มอเตอร์เวย์

3. การใช้ much, many

โครงสร้าง : much + คํานามนับไม่ได้
วิธีการใช้ : much มักใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถาม แต่สามารถใช้ในประโยคบอกเล่าได้ถ้าหากอยู่ในรูป so much โดยแปลว่า “มาก” และคำว่า too much ซึ่งแปลว่า “มากเกินไป” ตัวอย่างเช่น

They don’t have much money.
พวกเขามีเงินไม่มาก

He talks too much.
เขาพูดมากเกินไป

โครงสร้าง : many + คํานามนับได้พหูพจน์ ตัวอย่างเช่น

He doesn’t have many friends.
เขามีเพื่อนไม่มากนัก

ตัวอย่างเพิ่มเติม อ่าน >> เรียนภาษาอังกฤษ

4. การใช้ few , a few
5. การใช้ little , a little
6. การใช้ all
7. การใช้ most , most of
8. การใช้ no , none of
9. การใช้ both
10. การใช้ either
11. การใช้ neither

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้