คำว่า สอน นอกจาก teach แล้ว มีอะไรอีก

คำว่า teach เป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุด ในความหมายว่า สอน โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงการสอนทั่วๆ ไป และคำว่า instruct ก็มีความหมายว่า […]

คำว่า teach เป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุด ในความหมายว่า สอน โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงการสอนทั่วๆ ไป และคำว่า instruct ก็มีความหมายว่า สอน ด้วยเหมือนกันครับ แต่คำว่า instruct จะแตกต่างกับคำว่า teach ตรงที่คำว่า instruct ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อสอนความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ หรือใช้สอนวิธีการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การเรียนดำน้ำ ต้องสอนวิธีการดำน้ำ และวิธีการใช้อุปกรณ์การดำน้ำต่างๆ ก็จะใช้คำว่า instruct ครับ

ดังนั้น คนที่จะถ่ายทอดความรู้ประเภทนี้ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ (qualify) ครบถ้วน ครับ

แชร์เลย