ต่างคนต่างจ่าย ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Dutch จริงหรือ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำว่า Dutch แปลว่าอะไร ?

ภาษาอังกฤษ ที่มักใช้เมื่อทานอาหารนอกบ้านเสร็จแล้ว และต้องการเรียกเก็บเงิน ก็สามารถพูดได้ว่า

 • Can I have the bill / check?
  (แคน ไอ แฮฟ เดอะ บิล / เช็ค)
 • Where can I pay?
  (แวร์ แคน ไอ เพ)

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้บอกว่า ต่างคนต่างจ่าย ที่นิยมใช้กันคือคำว่า ดัตช์ ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษดั้งเดิม
พูดทั้งประโยคได้ว่า Let’s go Dutch! หมายถึง ต่างคนต่างจ่าย ครับ

 • คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือคำว่า Let’s split the bill. หมายถึง แยกใบเสร็จ (แยกจ่ายของใครของมัน)

 • คำศัพท์สำคัญ

  bill (n.) ใบเสร็จ, ใบแจ้งหนี้ (=check)
  pay (v.) ชำระ (เงิน, ค่าใช้จ่าย เป็นต้น), จ่าย (n.) ค่าจ้าง

แชร์เลย