คำศัพท์ ท่านอน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่านอน พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค I lie on my back. […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่านอน พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

I lie on my back.
อ่านว่า ไอ-ลาย-ออน-มาย-แบ็ค
แปลว่า ฉันนอนหงาย (นอนลงบนหลังของฉัน)

Lie on your back.
อ่านว่า ลาย-ออน-ยัวรฺ-แบ็ค
แปลว่า นอนหงาย (นอนบนหลังของคุณ)

Lie on your stomach.
อ่านว่า ลาย-ออน-ยัวรฺ-สตอมัค
แปลว่า นอนคว่ำ (นอนบนท้องของคุณ)

Lie on your side.
อ่านว่า ลาย-ออน-ยัวรฺ-ไซดฺ
แปลว่า นอนตะแคง (นอนบนด้านข้างของคุณ)

I slept on my neck wrong.
อ่านว่า ไอ-สเลพฺ-ออน-มาย-เน็ค-รอง
แปลว่า นอนตกหมอน

แชร์เลย