คำศัพท์ คนรูปแบบต่างๆ นิสัยต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนิสัย และคนรูปแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล gossiper (กอซซิปเปอะ) คนขี้นินทา, ปากหอยปากปู egotist […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนิสัย และคนรูปแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

gossiper
(กอซซิปเปอะ)
คนขี้นินทา, ปากหอยปากปู

egotist
(อีโกทิสทฺ)
คนอวดดี, คิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่น

liar
(ไลอะ)
คนชอบโกหก

boaster
(โบสเตอะ)
คนขี้โม้, ขี้อวด

talker
(ทอลคฺเกอะ)
คนพูดมาก

nitpicker
(นิทฺพิคเกอะ)
คนชอบจับผิด

mudslinger
(มัดสลิงเกอะ)
คนชอบใส่ร้ายป้ายสี

conversationalist
(คอนเวอเซเชินนัลลิสทฺ)
คนชอบสนทนา, สนทนาเก่ง

raconteur
(แรคอนเทอะ)
คนที่เล่าเรื่องสนุกน่าสนใจ

แชร์เลย