คำศัพท์ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร ทางคณิตศาสตร์ (เลข) พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร ทางคณิตศาสตร์ (เลข) พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

plus (พลัส) บวก

minus (ไมนัส) ลบ
take away (เทค-อะเว) ลบ

times (ไทมสฺ) คูณ
multiplied by (มัลติพลายดฺ-บาย) คูณ

divided by (ดิไวดึด-บาย) หาร

equals (อิควอลสฺ) เท่ากับ

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยค

5 + 5 = 10
five plus five equals ten
อ่านว่า ไฟฟฺ-พลัส-ไฟฟฺ-อิควอลสฺ-เท็น
แปลว่า ห้าบวกห้า เท่ากับ สิบ

10 – 5 = 5
ten minus five equals five
อ่านว่า เท็น-ไมนัส-ไฟฟฺ-อิควอลสฺ-ไฟฟฺ
แปลว่า สิบลบห้า เท่ากับ ห้า

5 x 1 = 5
five times one equals five
อ่านว่า ไฟฟฺ-ไทมสฺ-วัน-อิควอลสฺ-ไฟฟฺ
แปลว่า ห้าคูณหนึ่ง เท่ากับ ห้า

10 ÷ 2 = 5
ten divided by two equals five
อ่านว่า เท็น-ดีไวดึด-บาย-ทู-อิควอลสฺ-ไฟฟฺ
แปลว่า สิบหารสอง เท่ากับ ห้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> เลขภาษาอังกฤษ พร้อมฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา

แชร์เลย