บอกคิดถึง ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ (Other ways to say I miss you)

บอกคิดถึง ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง เพื่อแสดงให้รู้ว่าอยากเจอ คิดถึง โหยหา เฝ้ารอที่จะพบเจอ อยากเห็นหน้า ดูได้จากประโยคภาษาอังกฤษต่างๆ ต่อไปนี้ […]

บอกคิดถึง ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง เพื่อแสดงให้รู้ว่าอยากเจอ คิดถึง โหยหา เฝ้ารอที่จะพบเจอ อยากเห็นหน้า ดูได้จากประโยคภาษาอังกฤษต่างๆ ต่อไปนี้ ที่ใช้บอกคิดถึงภาษาอังกฤษ (Other ways to say I miss you)

– I miss you.
แปลว่า ฉันคิดถึงคุณ, ฉันคิดถึงเธอ

– I can’t eat and sleep because all I do is think of you.
แปลว่า ฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะสิ่งที่ฉันทำได้มีเพียงแค่คิดถึงคุณ

* ใช้ I can’t wait to + คำกริยา + you แปลว่า ฉันรอไม่ไหวที่จะ…คุณ
– I can’t wait to see you.
แปลว่า ฉันรอไม่ไหวที่จะได้เจอเธอ (คิดถึงอยากเจอแทบรอไม่ไหว)

– I can’t wait to see your face.
แปลว่า ฉันรอไม่ไหวที่จะได้เห็นหน้าเธอ (คิดถึงอยากเห็นหน้าแทบรอไม่ไหว)

– I can’t wait to talk to you.
แปลว่า ฉันรอไม่ไหวที่จะได้คุยกับเธอ (คิดถึงอยากคุยแทบรอไม่ไหว)

– I can’t wait to be with you again.
แปลว่า ฉันรอไม่ไหวที่จะได้อยู่กับคุณอีก (คิดถึงอยากอยู่ด้วยกันแทบรอไม่ไหว)

– I’m counting the days until I see you again.
แปลว่า ฉันเฝ้านับวันรอ ที่จะได้พบเจอคุณอีก

– I think of you night and day.
แปลว่า ฉันคิดถึงคุณทั้งคืนและวัน

– I wish you were here.
ฉันอยากให้คุณอยู่ตรงนี้

แชร์เลย