ประโยคภาษาอังกฤษ การเดินทาง

ประโยคภาษาอังกฤษ การเดินทาง About 200 kilometers แปลว่า ประมาณ 200 กิโลเมตร A […]

ประโยคภาษาอังกฤษ การเดินทาง

About 200 kilometers แปลว่า ประมาณ 200 กิโลเมตร

A one way ticket แปลว่า ตั๋วเที่ยวเดียว

Are you going to help her? แปลว่า คุณจะช่วยเธอไหม

A round trip ticket แปลว่า ตั๋วสำหรับเดินทางไป-กลับ

At what time? แปลว่า ณ เวลากี่โมง / ตอนเวลาเท่าไหร่

Can I make an appointment for next Monday? แปลว่า
ฉันสามารถทำการนัดหมายสำหรับวันจันทร์หน้าได้ไหม?

Can you repeat that please? แปลว่า คุณช่วยทวนสิ่งนั้นอีกครั้งได้ไหม?

Does this road go to Pattaya? แปลว่า ถนนสายนี้ไปพัทยาใช่ไหม?

Do you have enough money? แปลว่า คุณมีเงินพอไหม?

Do you know how to cook? แปลว่า คุณรู้วิธีการทำอาหารหรือเปล่า

Do you know what this says? แปลว่า คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้บอกว่าอะไร

Do you want me to come and pick you up? แปลว่า คุณอยากให้ฉันมารับคุณรึเปล่า

Follow me แปลว่า ตามฉันมา

From here to there แปลว่า จากที่นี่ไปที่นั่น

Go straight ahead แปลว่า ตรงไปข้างหน้า

Have you arrived? แปลว่า คุณถึงแล้วหรือยัง

Have you been to Paris? แปลว่า คุณเคยไปปารีสแล้วหรือยัง

How do I get there? แปลว่า ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร

How do I get to Sukhumvit Road? แปลว่า ฉันจะไปถนนสุขุมวิทได้อย่างไร

How do I get to the American Embassy? แปลว่า ฉันจะไปสถานทูตอเมริกันได้อย่างไร?

How long does it take by car? แปลว่า ใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับไปโดยรถยนต์

How long does it take to get to Pattaya? แปลว่า ใช้เวลานานเท่าไหร่เพื่อที่จะไปพัทยา

How long is the flight? แปลว่า เที่ยวบินใช้เวลานานแค่ไหน

How was the movie? แปลว่า ภาพยนตร์เป็นอย่างไรบ้าง / หนังเป็นไงบ้าง (ไปดูมาแล้วเป็นอย่างไร)

I’d like to make a phone call แปลว่า ฉันอยากจะโทรศัพท์

I’d like to make a reservation แปลว่า ฉันอยากจะทำการจอง

I have a question I want to ask you แปลว่า
ฉันมีคำถามข้อหนึ่งที่อยากจะถามคุณ

I want to ask you a question แปลว่า
ฉันอยากถามคุณสักคำถาม

I’ll take that one also แปลว่า ฉันจะเอาอันนั้นด้วย

I’m coming right now แปลว่า ฉันกำลังมา(ไปหา)

I’m going home in two days แปลว่า ฉันจะกลับบ้านในสองวันนี้

I’m leaving tomorrow แปลว่า ฉันจะไป(ออกจากที่นี่)พรุ่งนี้

I’m looking for the post office แปลว่า ฉัน กำลังหาที่ทำการไปรษณีย์

Is this pen yours? แปลว่า ปากกานี้เป็นของคุณใช่ไหม

I wish I had one แปลว่า ฉันหวังว่าฉันจะมีอันหนึ่ง

One ticket to New York, please แปลว่า ขอเป็นตั๋วไปนิวยอร์ก 1 ใบ

One way or round trip? แปลว่า ตั๋วเที่ยวเดียวหรือไปกลับ

Please speak slower แปลว่า กรุณาพูดช้าลง

Please take me to the airport แปลว่า กรุณาพาฉันไปที่สนามบิน

That way แปลว่า ทางนั้น

The plane departs at 5:30 PM แปลว่า เครื่องบินออกเวลา 5 โมงเย็น 30 นาที

They arrived yesterday แปลว่า พวกเขามาถึงเมื่อวาน

Turn around แปลว่า เลี้ยวกลับ (กลับหลังหัน)

Turn left แปลว่า เลี้ยวซ้าย

Turn right แปลว่า เลี้ยวขวา

What time are you going to the bus station? แปลว่า คุณจะไปสถานีขนส่งกี่โมง

When did this happen? แปลว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่

When did you arrive in Bangkok? แปลว่า คุณมาถึงกรุงเทพฯ ตั้งแต่เมื่อไหร่?

When does he arrive? แปลว่า เขาจะมาถึงตอนไหน

When does it arrive? แปลว่า มันจะมาถึงเมื่อไหร่

When does the bank open? แปลว่า ธนาคารเปิดกี่โมง

When does the bus leave? แปลว่า รถบัสออกเมื่อไหร่

When do we arrive? แปลว่า เราจะถึงตอนไหน

When do we leave? แปลว่า เราจะไปเมื่อไหร่

Where can I mail this? แปลว่า ฉันสามารถส่งสิ่งนี้ได้ที่ไหน

Where is she from? แปลว่า หล่อนมาจากไหน

Why not? แปลว่า ทำไมไม่ล่ะ

Will you remind me? แปลว่า คุณจะเตือนฉันไหม

แชร์เลย