วันหยุด ภาษาอังกฤษ

วันหยุดแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ เรียกอย่างไร holiday อ่านว่า ฮอลิเดยฺ แปลว่า วันหยุดแบบลาพักร้อน holidays อ่านว่า […]

วันหยุดแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ เรียกอย่างไร

holiday อ่านว่า ฮอลิเดยฺ แปลว่า วันหยุดแบบลาพักร้อน

holidays อ่านว่า ฮอลิเดยฺส แปลว่า วันหยุดยาว

national holiday อ่านว่า เนชันแนล ฮอลิเดย์ แปลว่า วันหยุดราชการ (เช่น วันพ่อ วันแม่ วันฉัตรมงคล เป็นต้น)

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ใช้คำว่า vacation อ่านว่า วิเคชัน แปลว่า วันหยุดแบบลาพักร้อน

วันหยุดที่ใช้การลาหยุด ใช้คำว่า leave อ่านว่า ลีฟ แปลว่า วันลา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Tomorrow I’m going to take leave because I need to see the doctor.
แปลว่า พรุ่งนี้ฉันจะลา(หยุด) เพราะต้องไปหาหมอ

เมื่อลาป่วย จะใช้คำว่า sick leave อ่านว่า ซิค ลีฟ แปลว่า ลาป่วย

สำหรับวันหยุดปกติในการทำงาน เรียก day off

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I have 2 days off a week.
อ่านว่า ไอ แฮฟ ทู เดยฺส ออฟ อะ วีค
แปลว่า ฉันมีวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์

แชร์เลย