คำศัพท์ ศัลยกรรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ศัลยกรรม พร้อมคำอ่าน คำแปล Surgery อ่านว่า เซอเจอรี แปลว่า ศัลยกรรม […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/คำศัพท์ ศัลยกรรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ศัลยกรรม พร้อมคำอ่าน คำแปล

Surgery
อ่านว่า เซอเจอรี
แปลว่า ศัลยกรรม

Surgeon
อ่านว่า เซอเจิน
แปลว่า ศัลยแพทย์

Rhinoplasty
อ่านว่า ไรโนพลาสตี้
แปลว่า ศัลยกรรมจมูก, ทำจมูก
หรือ Nose job (โน้ส-จ้อบ) ทำจมูก

Thread lift
อ่านว่า เทรด-ลิฟทฺ
แปลว่า ร้อยไหม, ร้อยไหมยกกระชับใบหน้า

Breast enlargement
อ่านว่า เบรสทฺ-เอนลาจเมินทฺ
แปลว่า ศัลยกรรมทรวงอก, เสริมหน้าอก
หรือ Boob job (บูบ-จ้อบ) เสริมหน้าอก

Sex reassignment surgery
อ่านว่า เซ็กสฺ-รีแอสไซนเมินทฺ-เซอเจอรี
แปลว่า การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

แชร์เลย