สำนวน และ เทศกาล เกี่ยวกับพระจันทร์ ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ หัวข้อ สำนวนที่มีคำว่าพระจันทร์ (moon) และเทศกาลไหว้พระจันทร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล สำนวนเกี่ยวกับดวงจันทร์ ask […]

เรียนภาษาอังกฤษ หัวข้อ สำนวนที่มีคำว่าพระจันทร์ (moon) และเทศกาลไหว้พระจันทร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

สำนวนเกี่ยวกับดวงจันทร์

ask for the moon
อ่านว่า อาสคฺ-ฟอรฺ-เดอะ-มูน
แปลว่า เรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไมได้

cry for the moon
อ่านว่า คราย-ฟอร์-เดอะ-มูน
แปลว่า เรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไมได้

many moons ago
อ่านว่า เมนิ-มูนสฺ-อะโก
แปลว่า เมื่อนานมาแล้ว

once in a blue moon
อ่านว่า วันซฺ-อิน-อะ-บลู-มูน
แปลว่า นานๆ ครั้ง

over the moon
อ่านว่า โอเวอ-เดอะ-มูน
แปลว่า มีความสุขมากๆ สุขสุดๆ

reach for the moon
อ่านว่า รีช-ฟอรฺ-เดอะ-มูน
แปลว่า พยายามทำสิ่งที่ยากมากให้สำเร็จ

เทศกาลเกี่ยวกับดวงจันทร์

The moon festival
อ่านว่า เดอะ-มูน-เฟสติวัล
แปลว่า แปลว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์

แชร์เลย