สำนวน วลี ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับ Go พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำว่า go (โก) โดยปกติจะแปลว่า “ไป” แต่เมื่อเป็นวลี (phrase) จะมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายคำศัพท์เดิม บทเรียนนี้จะสอนสำนวน, กริยาวลี […]

คำว่า go (โก) โดยปกติจะแปลว่า “ไป” แต่เมื่อเป็นวลี (phrase) จะมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายคำศัพท์เดิม บทเรียนนี้จะสอนสำนวน, กริยาวลี (phrasal verbs) ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับคำว่า Go ที่น่าสนใจ มีอะไรที่ควรรู้จักบ้าง มาเรียนกัน พร้อมคำอ่าน คำแปล เพียบ!

go all out
(โก ออล เอาทฺ)
จัดเต็มไปเลย

go awry
(โก อไร)
ผิดแผน, ผิดจากที่คิดไว้

go back on your word
(โก แบค ออน ยัวรฺ เวิรดฺ)
กลับคำ, ผิดคำพูด

go back on your promise
(โก แบค ออน ยัวรฺ พรอมิส)
ผิดสัญญา, ไม่ทำตามสัญญา

go against the tide
(โก อะเกนสฺทฺ เฑอะ ไทดฺ)
สวนกระแส (ทำตรงข้ามคนอื่น)

go blank
(โก แบลงคฺ)
นึกไม่ออก, ลืม

go broke
(โก โบรคฺ)
ถังแตก, ล้มละลาย

go chase yourself!
(โก เชสฺ ยัวรฺเซลฟฺ)
ไปให้พ้น! (หยุดรบกวนซะที)

go crazy
(โก เครซี)
โกรธมาก, หัวเสียมาก, ตื่นเต้นมาก

go downhill
(โก ดาวนฺฮิลฺ)
ค่อยๆ แย่ลงเรื่อยๆ

go for broke
(โก ฟอรฺ โบรคฺ)
ทุ่มสุดตัว (เพื่อหวังให้ได้)

go halves
(โก ฮาลฟฺซฺ)
แบ่งกันจ่าย คนละครึ่ง

go mad
(โก แมด)
เสียสติ, บ้าคลั่ง

go over
(โก โอเฝฺอะ)
ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

go red
(โก เรด)
หน้าแดง (เพราะโกรธ, อาย)

go solo
(โก โซโล่)
ฉายเดี่ยว, ทำอะไรคนเดียว

go under
(โก อันเดอรฺ)
จมน้ำ, เจ๊ง, ล้มละลาย

go wrong
(โก รอง)
ผิดพลาด, แย่

แชร์เลย