อย่ามโน หลงตัวเอง หยิ่ง ยโส จองหอง ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร พร้อมคำอ่าน

อย่าหลงตัวเอง ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร | อย่ามโน อย่าหยิ่ง จองหอง

อย่าหลงตัวเอง

อย่าหลงตัวเอง ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

คำศัพท์ และประโยค ภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการพูดว่า อย่ามโน อย่าหลงตัวเอง อย่าหยิ่งยโส จองหอง ภาษาอังกฤษ พูดว่ายังไงได้บ้าง มาดูประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล สำหรับคำด่าภาษาอังกฤษ หรืออาจเป็นการเหน็บแนม หรือเตือนสติก็ได้ ถ้าพูดกับเพื่อน หรือคนสนิท ในสถานการณ์ที่สมควรพูด และควรใช้น้ำเสียงที่ดีในการพูด

Don’t be so vain.
โดนทฺ บี โซ เวน
อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลย

Get real
เก็ท เรียล
จงอยู่กับความเป็นจริง (อารมณ์ประมาณว่า ตื่นเถอะแก อย่าเพ้อไปหน่อยเลย)

You are not that important.
ยู อาร์ นอท แดท อิมพอรฺ เทินทฺ
แกไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะ

Don’t make up stories.
โดนทฺ เมค อัพ สตอรี่-สฺ
อย่าแต่งเรื่องสิ

Don’t deceive yourself.
โดนทฺ ดิซีฟฺวฺ ยัวรเซลฟฺ
อย่าหลอกตัวเอง

Don’t fool yourself.
โดนทฺ ฟูล ยัวรเซลฟฺ
อย่าหลอกตัวเอง

Stop deceiving yourself.
สตอพฺ ดิซีฟฟิง ยัวรเซลฟฺ
หยุดหลอกตัวเองเสียที

Stop fooling yourself.
สตอพฺ ฟูลลิง ยัวรเซลฟฺ
หยุดหลอกตัวเองเสียที

Don’t be so arrogant.
โดนทฺ บี โซ แอรโรเกินทฺ
อย่าหยิ่ง ยโส จองหอง

Don’t flatter yourself.
โดนทฺ แฟลทเทอะ ยัวรเซลฟฺ
อย่าสำคัญตัวเองผิดนะ

แชร์เลย