คำว่า อร่อย ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง การถามว่าอร่อยไหม และบอกว่าอร่อย

คำศัพท์ วลี และประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับถามว่า อร่อยไหม ภาษาอังกฤษ ถามรสอาหารว่าอร่อยหรือเปล่าได้ว่าอะไรบ้าง และมีวิธีการตอบอย่างไร

อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร?

ในภาษาอังกฤษ การบอกถึงรสชาติของอาหารว่าอร่อย สามารถพูดได้อีกมากมายหลายคำนอกจากคำว่า Delicious บทเรียนภาษาอังกฤษนี้จะนำเสนอคำว่าอร่อย ทั้งในประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะถามว่าอร่อยไหม และการตอบรสชาติอาหารภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าอาหารนั้นมีรสอร่อย

ประโยคสำหรับถามว่า อร่อยไหม ภาษาอังกฤษ

Is it good? อร่อยมั้ย
Does it taste good? อร่อยไหม

ถามว่า อร่อยไหม ภาษาอังกฤษ แบบอื่นๆ
Is it any good? ชอบไหม
Do you like it? คุณชอบหรือเปล่า
What’s it like? มันเป็นยังไงบ้าง
How does it taste? รสชาติมันเป็นอย่างไรบ้าง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่หมายถึง อร่อย, รสชาติดี

** delicious (ดิลิช’เชิส)
adjective อร่อย, มีรสกลมกล่อม, โอชะ, ถูกปาก

– a delicious meal.
แปลว่า มื้ออาหารที่อร่อย

– a delicious cake.
แปลว่า เค้กที่อร่อย

– The delicious smell of freshly made coffee came from the kitchen.
แปลว่า กลิ่นหอมอร่อยของกาแฟทำสด ลอยออกมาจากในครัว

– Tony’s fried chicken is delicious.
แปลว่า ไก่ทอดของโทนี่อร่อย

** Scrumptious (สกรัม’เชียสฺ)
adjective อร่อยมาก, รสชาติดีมาก

– a scrumptious breakfast
– scrumptious cakes

** appetizing (แอพ’พีไทซิงฺ)
adjective น่าทาน, น่ากิน, ยั่วน้ำลาย เช่น

– an appetizing dessert
– appetizing smells from the kitchen

** Yummy (ยัม’มี)
adjective มีรสชาติดี, อร่อย

– The chocolate cake was yummy.
– I think I’ll have some more of that yummy chocolate cake.
– There are some yummy-looking desserts over there.

** Mouth-watering (เมาธฺ-วอเฑอะริงฺ)
adjective ซึ่งมีรสชาติดี, ทำให้น้ำลายสอ, ยั่วน้ำลาย

– a mouth-watering dish of seafood.

Tasty (เทส’ที)
adjective มีรสดี, รสอร่อย

– tasty food.

* Taste (เทสทฺ)
verb ชิมรส

– Please taste this.
แปลว่า ช่วยชิมนี่หน่อยสิ

– Please taste this and tell me if it is too sweet.

ฟังการออกเสียง เปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน มัน คลิก >> การบอกรสชาติอาหาร ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย