อ้วน ภาษาอังกฤษ อ้วนลงพุง ท้วม อ้วนเตี้ย ฯ

คำว่า อ้วน, อ้วนลงพุง, อ้วนท้วม, อ้วนเตี้ย ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร fat อ่านว่า แฟทฺ […]

คำว่า อ้วน, อ้วนลงพุง, อ้วนท้วม, อ้วนเตี้ย ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร

fat อ่านว่า แฟทฺ แปลว่า อ้วน
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Like most women, she thinks she’s fat.
แปลว่า เช่นเดียวกับผู้หญิงส่วนใหญ่ หล่อนคิดว่าหล่อนอ้วน

chubby อ่านว่า ชับบี้ แปลว่า เจ้าเนื้อ, จ้ำม่ำ
ตัวอย่างเช่น chubby legs, chubby cheeks

plump อ่านว่า พลัมพฺ แปลว่า อ้วนจ้ำม่ำ, ท้วม
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He’s got rather plump since I last saw him.

stout อ่านว่า สเตาทฺ แปลว่า อ้วนเตี้ย, อ้วนป้อม, ล่ำ
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Mrs Betty was the stout lady with the glasses.

obese อ่านว่า โอบีซ แปลว่า อ้วนเกินไป, น้ำหนักมากเกินไป
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was not just overweight; she was clinically obese.

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

I am not fat, I am just chubby.
อ่านว่า ไอ-แอม-นอท-แฟท-ไอ-แอม-จัสทฺ-ชับบี้
แปลว่า ฉันไม่ได้อ้วน ฉันแค่จ้ำม่ำ

He’s got rather plump since I last saw him.
อ่านว่า ฮี-แฮส-กอท-เรเธอะ-พลัมพฺ-ซินซฺ-ไอ-ลาสทฺ-ซอ-ฮิม
แปลว่า เขาค่อนข้างอ้วน ตั้งแต่ที่ฉันเจอเขาล่าสุด

แชร์เลย