การเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เพื่อทำคำนามพหูพจน์

คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย Y เมื่อต้องการทำให้เป็นคำนามพหูพจน์ มีวิธีการทำอย่างไร สำหรับคำนามบางคำ ที่ลงท้ายด้วยตัว y เช่นคำว่า baby, boy, […]

คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย Y เมื่อต้องการทำให้เป็นคำนามพหูพจน์ มีวิธีการทำอย่างไร

สำหรับคำนามบางคำ ที่ลงท้ายด้วยตัว y เช่นคำว่า baby, boy, toy, way, lorry ให้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ

1. ถ้าหน้า y เป็น สระ a, e, i, o, u สามารถเติม s ที่ทเายคำนามได้เลย ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น
boy – boys = เด็กผู้ชาย
way – ways = ทาง, ทิศทาง
day – days = วัน
toy – toys = ของเล่น

2. ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อน แล้วเติม es ต่อท้ายคำนามนั้น ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น
baby – babies = ทารก
study – studies = งานวิจัย
lorry – lorries = รถบรรทุกขนาดใหญ่
story – stories = เรื่องราว, นิทาน, นิยาย

แชร์เลย