เป็นห่วง ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร พร้อมคำอ่าน คำแปล

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับบอกว่า เป็นห่วง ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรได้บ้าง ดูได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ – I am worried about […]

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับบอกว่า เป็นห่วง ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรได้บ้าง ดูได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

– I am worried about you.
อ่านว่า ไอ-แอม-วอริดฺ-อะเบาทฺ-ยู

สามารถย่อเป็น
– I’m worried about you.
อ่านว่า ไอมฺ-วอริดฺ-อะเบาทฺ-ยู
แปลว่า ฉันเป็นห่วงคุณ, ฉันกังวลเกี่ยวกับคุณ เป็นห่วงเป็นใยคุณ

*ข้อควรระวัง ถ้าพูดว่า
– I worry you.
อ่านว่า ไอ-วอริ-ยู
แปลว่า ฉันทำให้คุณห่วง, ฉันทำให้คุณกังวล

– I’m concerned. แปลว่า ฉันรู้สึกเป็นห่วง
– I’m concerned about you. แปลว่า ฉันเป็นห่วงคุณ, ฉันกังวลเรื่องคุณ
– It concerns me. แปลว่า มันทำให้ฉันรู้สึกเป็นห่วง
หรือให้ใจความเพิ่มเติมว่า It concerns me that … แปลว่า มันทำให้ฉันรู้สึกเป็นห่วง ที่ว่า … (ใส่เรื่องที่ทำให้เป็นห่วง) เช่น It concerns me that he hasn’t been in contact.

ประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่แสดงความเป็นห่วง แสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ

– Take care of yourself
อ่านว่า เทค-แคร์-ออฟ-ยัวร์เซลฟฺ
แปลว่า ดูแลตัวเองด้วยนะ

– Don’t work too hard
อ่านว่า โดนทฺ-เวิร์คฺ-ทู-ฮารดฺ
แปลว่า อย่าทำงานหนักเกินไปนะ

-Drive home carefully
อ่านว่า ไดร์ฟฺ-โฮม-แคฟูลิ
แปลว่า ขับรถกลับบ้านดีๆ นะ (ขับรถอย่างระมัดระวังนะ)

-Drive home safely
อ่านว่า ไดร์ฟฺ-โฮม-เซฟลิ
แปลว่า ขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะ

แชร์เลย