ตัวย่อ ภาษาอังกฤษ บอกว่า แล้วเจอกัน แล้วคุยกัน

ตัวย่อภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ไปก่อนนะ แค่นี้ก่อนนะ แล้วเจอกัน แล้วคุยกันใหม่ มีอะไรบ้าง B4N ย่อมาจาก Bye for […]

ตัวย่อภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ไปก่อนนะ แค่นี้ก่อนนะ แล้วเจอกัน แล้วคุยกันใหม่ มีอะไรบ้าง

B4N ย่อมาจาก Bye for now อ่านว่า บาย-ฟอรฺ-นาว แปลว่า ลาก่อนสำหรับตอนนี้, ไปก่อนนะ, แค่นี้ก่อนนะ

CU ย่อมาจาก See you อ่านว่า ซี-ยู แปลว่า แล้วเจอกัน หรือบางครั้งอาจใช้อักษรย่อว่า CUL ย่อมาจาก See you later อ่านว่า ซี-ยู-เลเทอ แปลว่า แล้วเจอกันใหม่, แล้วเจอกันทีหลัง

CWYL ย่อมาจาก Chat with you later อ่านว่า แชท-วิธ-ยู-เลเทอ แปลว่า แล้วคุยกัน, แล้วแชทกันใหม่

TTYL ย่อมาจาก Talk to you later อ่านว่า ทอลคฺ-ทู-ยู-เลเทอ แปลว่า แล้วคุยกัน

TTYT ย่อมาจาก Talk to you tomorrow อ่านว่า ทอลคฺ-ทู-ยู-ทูมอโร แปลว่า แล้วคุยกันใหม่พรุ่งนี้

แชร์เลย