ไปสวนสัตว์ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

ไปเที่ยวสวนสัตว์ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า Go to the zoo อ่านว่า โก-ทู-เดอะ-ซู เรียนภาษาอังกฤษ […]

ไปเที่ยวสวนสัตว์ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า
Go to the zoo อ่านว่า โก-ทู-เดอะ-ซู

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

What is this animal?
อ่านว่า วอทซฺ-อิส-ดิส-แอนนิมอล
แปลว่า นี่คือตัวอะไร (นี่คือสัตว์อะไร)

It is a …
อ่านว่า อิท-อิส-อะ …
แปลว่า มันคือ …

ดูรายชื่อสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คลิก >> คำศัพท์ สัตว์ ภาษาอังกฤษ

Have you ever seen … ?
อ่านว่า แฮฟ-ยู-เอเวอ-ซีน …
แปลว่า คุณเคยเห็น … ไหม

Can I feed it?
อ่านว่า แคน-ไอ-ฟีด-อิท
แปลว่า ฉันให้อาหารมันได้ไหม

No, you can’t.
อ่านว่า โน-ยู-แคนทฺ
แปลว่า ไม่ได้ (คุณไม่สามารถทำได้)

แชร์เลย