ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ เมื่อไหร่ต้องพูดว่าอะไร พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำว่า ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ พูดไม่เหมือนกับในภาษาไทย เนื่องจากในภาษาไทยใช้คำว่า ไม่เป็นไร คำเดียวกับหลายสถานการณ์ แต่การบอกว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษ มีหลายคำขึ้นอยู่กับว่าจะพูดว่าไม่เป็นไรแบบไหน เช่น […]

คำว่า ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ พูดไม่เหมือนกับในภาษาไทย เนื่องจากในภาษาไทยใช้คำว่า ไม่เป็นไร คำเดียวกับหลายสถานการณ์ แต่การบอกว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษ มีหลายคำขึ้นอยู่กับว่าจะพูดว่าไม่เป็นไรแบบไหน เช่น เขาขอบคุณเรา เขาขอโทษเรา หรือว่าเราจะบอกว่า (ไม่เป็นไร)ช่างมันเถอะ มาดูกันว่า สถานการณ์ไหน จะใช้คำว่า ไม่เป็นไร ว่าอย่างไร

* การบอกว่าไม่เป็นไร เมื่อมีคนขอบคุณเรา (ไม่เป็นไร สำหรับตอบรับการขอบคุณ)

– No worries อ่านว่า โน-วอรี่-สฺ หมายถึง ไม่ต้องกังวล, ไม่เป็นไรหรอก, ไม่เป็นอะไรเลย

– My pleasure อ่านว่า มาย-เพลส’เชอะ หมายถึง ฉันยินดี
สามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า It’s my pleasure. (หรือ It’s a pleasure.)
แปลว่า มันเป็นความยินดี/ความเต็มใจของฉันเอง

– You’re welcome อ่านว่า ยัวร์-เวลกัมฺ หมายถึง ยินดี, ด้วยความยินดี

– Don’t mention it อ่านว่า โดนทฺ-เมนเชิ่นฺ-อิท หมายถึง ไม่ต้องพูดถึงมันหรอก (ไม่เป็นไร เรื่องเล็กน้อยเอง)

– Not at all อ่านว่า นอท-แอทฺ-ออล หมายถึง ไม่เป็นไร

* การบอกว่าไม่เป็นไร เมื่อมีคนขอโทษเรา (ไม่เป็นไร สำหรับตอบรับการขอโทษ)

– No problem อ่านว่า โน-พรอบ’เลิม หมายถึง ไม่เป็นไรหรอก ไม่มีปัญหา มันไม่เป็นปัญหาเลย หรือสามารถพูดว่า No trouble at all อ่านว่า โน-ทรัพ’เบิล-แอทฺ-ออลฺ

– It is not a problem อ่านว่า อิท-อีซ-นอทฺ-อะ-พรอบ’เลิม แปลว่า มันไม่ใช่ปัญหาเลย ไม่เป็นไร

* คำสแลง วัยรุ่น บอกว่า ไม่เป็นไร แบบ เท่ๆ เก๋ๆ

– No biggie อ่านว่า โน-บิกกี แปลว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่
– No big deal อ่านว่า โน-บิก-ดีลฺ แปลว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย

* การบอกว่า ไม่เป็นไร ในกรณีที่หมายความว่า ช่างมันเถอะ
– never mind อ่านว่า เนเฝอะ-มายดฺ แปลว่า ช่างมันเถอะ (ไม่เป็นไร ช่างมัน ลืมๆ ไปเถอะ) ตัวอย่างสถานการณ์การใช้ เช่น เวลาเราพูดอะไรบางอย่าง แล้วผู้ฟังไม่เข้าใจสักที แล้วเราก็ไม่ต้องการพูดถึงมันซ้ำๆ อีก ก็จะบอกว่า Never mind!

แชร์เลย