การใช้ a bit (of) และ bits (of)

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

A bit

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า a bit (of) หรือคำว่า bits (of) เพื่อบ่งบอกปริมาณ โดยวลีภาษาอังกฤษดังกล่าวสามารถอ้างถึงได้ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยมีการใช้แบบไม่เป็นทางการ โดยสามารถใช้ได้คล้ายกับคำว่า some และ a piece of / pieces of

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Do you need a bit of help with your luggage? (หรือใช้คำว่า … some help …)
แปลว่า คุณต้องการความช่วยเหลือสักเล็กน้อยเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระของคุณไหม

luggage (noun) กระเป๋าเดินทาง
luggage rack (noun) ช่องเก็บสัมภาระเหนือที่นั่ง

There were bits of glass everywhere. (หรือใช้คำว่า … pieces of glass …)
แปลว่า มันมีเศษแก้ว(แก้วชิ้นเล็กชิ้นน้อย)อยู่ทุกที่

Have you lost a bit of weight? (หรือใช้คำว่า … some weight?)
แปลว่า น้ำหนักคุณลดลงไปนิดหน่อยใช่ไหม

The storm had broken the fence into bits. (ให้ความหมายว่า ‘into small pieces’)
แปลว่า พายุทำให้รั้วพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

คำว่า A bit หรือ bits มักใช้ในความหมายที่ค่อนข้างคลุมเครือและไม่เป็นทางการ เช่น

I’ve given him a few bits of advice.
แปลว่า ฉันให้คำแนะนำกับเขาไปเล็กน้อย

คําภาษาอังกฤษนี้ยังสามารถทำให้ความหมายของประโยคที่สื่อสารดูอ่อนลงได้อีกด้วย ทำให้ประโยคภาษาอังกฤษนั้นๆ ดูไม่รุนแรงและตรงจนเกินไป

Wearing those shoes is a bit of a problem for her, I’m afraid.
แปลว่า ฉันเกรงว่าการใส่รองเท้าคู่นั้นจะเป็นปัญหาสำหรับหล่อน

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ a bit เพื่อขยายคำคุณศัพท์ (adjectives) หรือเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ซึ่งจะเป็นทางการน้อยกว่าคำว่า a little

They had got a bit tired working in the garden.
แปลว่า พวกเขารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยสำหรับการทำงานในสวน

Can you wait a bit for me? I’m in heavy traffic.
แปลว่า คุณจะรอฉันสักหน่อยได้ไหม ฉันอยู่ในการจราจรที่หนาแน่นมาก

นอกจากนี้ผู้เรียนภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ a bit เพื่อขยายคำคุณศัพท์ (และนำหน้านาม) ขั้นเปรียบเทียบ

The climate in Japan was a bit nicer than we had expected.
แปลว่า สภาพอากาศที่ญี่ปุ่นดีกว่าที่เราคาดเอาไว้เล็กน้อย

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn