การใช้ abroad (ต่างประเทศ) และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง

Abroad คำว่า abroad หมายถึง ในต่างประเทศ หรือไปยังต่างประเทศ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า abroad เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) […]

Abroad

คำว่า abroad หมายถึง ในต่างประเทศ หรือไปยังต่างประเทศ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า abroad เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ในวลีอย่างเช่น go abroad (แปลว่า ไปต่างประเทศ) และ live abroad (แปลว่า อาศัยอยู่ในต่างประเทศ) และคำบุพบทที่จะใช้กับคำว่า Abroad คือ From โดยตำแหน่งในการวางนั้นจะวางไว้ข้างหน้าคำว่า Abroad

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Most of the goods are imported from abroad.
แปลว่า สินค้าส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ

They are not going abroad for their holiday this year.
แปลว่า พวกเขาจะไม่เดินทางไปต่างประเทศสำหรับการพักร้อนของพวกเขาในปีนี้
(ข้างหลังคำว่า going ไม่ต้องมี to)

We’d love to live abroad for a few years.
แปลว่า พูดแล้วอยากอาศัยอยู่ในต่างประเทศสักสองสามปี
(ข้างหลังคำว่า live ไม่ต้องมี in)

Ajarn TonAmorn lived abroad for many years.
แปลว่า อาจารย์ต้นอมร อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี

At present he’s working abroad.
แปลว่า ขณะนี้เขาทำงานอยู่ในต่างประเทศ

They went abroad last year for the first time since having children.
แปลว่า พวกเขาไปต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีลูก

แชร์เลย