การใช้คำว่า accommodation (ที่พัก) ในภาษาอังกฤษ

Accommodation คําศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Accommodation เป็นคำนามที่นับไม่ได้ หมายถึง ที่พัก ข้อควรระวังที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ คำว่า accommodation แปลว่า […]

Accommodation

คําศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Accommodation เป็นคำนามที่นับไม่ได้ หมายถึง ที่พัก

ข้อควรระวังที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ
คำว่า accommodation แปลว่า ที่พัก คำนี้ในภาษาอังกฤษเป็นคำนามนับไม่ได้ (Uncountable noun) ดังนั้นจะไม่มีการใช้ articles a/an หรือการทำเป็นรูปพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

In Rome we had nice accommodation not far from the coast.
แปลว่า เรามีที่พักในกรุงโรมซึ่งไม่ไกลจากชายฝั่ง[ไม่พูดว่า a nice accommodation]

Accommodation in San Francisco is very expensive.
แปลว่า ที่พักในซานฟรานซิสโกแพงมาก[ไม่ใช้ในรูปพหูพจน์ Accommodations in San Francisco are …]

แต่บางครั้งผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจเจอคำว่า accommodations [รูปพหูพจน์] ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

ข้อควรระวังในการสะกด ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

การสะกดคำว่า accommodation ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง จะสะกดด้วย cc (มี c 2 ตัว) และ mm (มี m 2 ตัว)

หน้าที่ของคำประเภทอื่นๆ

accommodate เป็นคำกริยา (verb) แปลว่า

– จัดที่อยู่ให้เหมาะสำหรับ เช่น
The house could accommodate two families.
แปลว่า บ้านควรเหมาะสำหรับ 2 ครอบครัว

– อำนวยความสะดวก เช่น
The hotel staff will do their utmost to accommodate the guests’ needs.
แปลว่า พนักงานโรงแรมจะทำให้ดีที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของพวกเขา

accommodating เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า

– ที่ช่วยเหลือ เช่น
Thank you for being so accommodating.
แปลว่า ขอบคุณที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดี

แชร์เลย