การใช้ actual และ actually ในการเขียน พูด สนทนา

การเลือกใช้ Actual และ actually ในภาษาอังกฤษ Actual คำว่า actual เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การใช้ actual และ actually ในการเขียน พูด สนทนา

การเลือกใช้ Actual และ actually ในภาษาอังกฤษ

Actual

คำว่า actual เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) หมายความว่า แท้จริง โดยปกติคำว่า actual จะวางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We didn’t go to the actual match but we watched it on TV.
แปลว่า พวกเราไม่ได้ไปที่การแข่งขันจริงๆ แต่พวกเราดูทางโทรทัศน์

People think he is over twenty but his actual age is seventeen.
แปลว่า คนคิดว่าเขามีอายุ 20 กว่าปี แต่อายุจริงของเขา คือ 17 ปี

– ในภาษาพูด
คำว่า actual มักใช้พูดในสำนวน in actual fact ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ in fact แต่เป็นการเน้นย้ำถึงสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ได้มากกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

In actual fact, his health a year ago was much worse.
ความเป็นจริง สุขภาพของเขาเมื่อปีที่แล้วแย่กว่านี้

** ใช้ Actually ทำหน้าที่เป็น discourse marker

– ในภาษาพูด
คำว่า actually มักใช้ในการสนทนา เพื่อทำหน้าที่เป็น discourse marker โดยสามารถใช้เพื่อชี้ให้เห็นหัวข้อใหม่ในการสนทนา การเปลี่ยนแปลง หรือความแตกต่าง กับสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ และยังสามารถใช้คำว่า actually เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับหัวข้อสนทนา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษจากการสนทนา

A: I suppose you’re going away this weekend?
แปลว่า ฉันนึกว่าคุณไปเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์นี้

B: Actually, I am going to stay at home. I’ve got a lot of work to do on the computer.
แปลว่า จริงๆ แล้ว ฉันจะอยู่บ้าน ฉันมีงานเยอะแยะที่จะต้องทำกับคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างสถานการณ์การสนทนา
เมื่อลูกค้าในร้านหนังสือใหญ่แห่งหนึ่ง กำลังถามหาหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

A: Could you tell me where your books on Austria are kept?
แปลว่า คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าหนังสือเกี่ยวกับประเทศออสเตรียอยู่ที่ไหน

B: What kind of books?
แปลว่า หนังสือประเภทไหนเหรอ

A: Well, actually I’m looking for a book on skiing in Austria.
แปลว่า จริงๆ แล้ว ฉันกำลังหาหนังสือเกี่ยวกับการเล่นสกีที่ประเทศออสเตรีย

B: Er, yes, they’re in that corner over there.
แปลว่า อ๋อ พวกมันอยู่ที่มุมตรงโน้น

** การใช้ Actually เพื่อบอกความแตกต่าง (contrast)

– ในภาษาพูด
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า actually เพื่อเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดไว้กับความเป็นจริง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He actually admitted that he enjoyed it.
แปลว่า เขายอมรับว่าจริงๆ แล้วเขาสนุกกับมัน[ซึ่งทีแรกไม่คิดว่าจะสนุก]

ตัวอย่างภาษาอังกฤษในการสนทนา

A: Where are they now?
แปลว่า ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน

B: They’re very near to your apartment actually.
แปลว่า จริงๆ แล้วพวกเขาอยู่ใกล้กับอพาร์ทเม้นท์ของคุณมากๆ[ซึ่งไม่ได้ถูกคาดไว้ว่าจะอยู่ใกล้ขนาดนั้น]

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า actually เพื่อแก้ไข(ข้อมูล)ให้กับผู้อื่นอย่างสุภาพ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I think twenty people, not twelve, came to the meeting, actually.
แปลว่า ฉันคิดว่า จริงๆ แล้ว มีคนเข้าร่วมประชุม 20 คน ไม่ใช่ 12 คน

แชร์เลย