การใช้ another กับ other ต่างกันอย่างไร

another กับ other ต่างกันอย่างไร
Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การใช้ another กับ other ต่างกันอย่างไร

Another เป็นรูปเอกพจน์เท่านั้น หมายถึง อีกอัน, อีกอย่าง, อีกเรื่อง, อีกคน สามารถใช้ตามลำพัง หรือใช้กับคำนามเอกพจน์ (singular noun) หรือคำว่า one ตัวอย่างเช่น

If you don’t like this restaurant, let’s try another.
อ่านว่า อีฟ ยู โดนทฺ ไลคฺ ดีส เรสเตอรอง เลทซฺ ทฺราย อะนอเทอ
แปลว่า ถ้าเธอไม่ชอบร้านอาหารร้านนี้ เราไปลองร้านอาหารร้านอื่นกัน

This shirt is too small. I’m going to put on another one.
อ่านว่า ดีส เชิรทฺ อีส ทู สมอล ไอมฺ โกอิง ทู พุท ออน อะนอเทอ วัน
แปลว่า เสื้อเชิ้ตตัวนี้เล็กเกินไป ฉันจะใส่ตัวใหม่[การใช้ one ในที่นี้ แทนคำว่า shirt]

Would you like to have another piece of cake?
อ่านว่า วูด ยู ไลคฺ ทู แฮฟ อะนอเทอ พีซ ออฟ เคคฺ
แปลว่า คุณต้องการเค้กอีกสักชิ้นไหม

Other ใช้กับคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ โดยคำว่า other เป็นรูปเอกพจน์ ถ้าเป็นรูปพหูพจน์ จะเขียนว่า others

The other หมายถึง อีกสิ่ง, อีกอย่าง, อีกคน
The others หมายถึง ที่เหลือทั้งหมด

The manager told the applicant to come back some other time.
อ่านว่า เดอะ เมเนเจอ โทลดฺ ดิ แอพพลิแคนทฺ ทู คัม แบค ซัม ออเทอ ไทมฺ
แปลว่า ผู้จัดการบอกผู้สมัครให้กลับมาใหม่อีกครั้ง

I prefer to go with the other boys.
อ่านว่า ไอ พรีเฟอ ทู โก วิธ ดิ ออเทอ บอยสฺ
แปลว่า ฉันพอใจที่จะไปกับผู้ชายคนอื่นๆ

แชร์เลย