การขอโทษ และ ตอบรับคำขอโทษ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การขอโทษ และ ตอบรับคำขอโทษ ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Apologies (อะพอโลจีซฺ) […]

การขอโทษ และ ตอบรับคำขอโทษ ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Apologies (อะพอโลจีซฺ) การขอโทษ ขออภัย

I’m sorry (ไอมฺ ซอริ) ฉันขอโทษ [ใช้เมื่อทำผิด] Excuse me (อิคซฺคิวซฺ มี) ขออภัย [ใช้เมื่อต้องการขัดจังหวะ หรือก่อนทำอะไรบางอย่าง] It’s my fault (อิทสฺ มาย ฟอลทฺ) มันเป็นความผิดของฉันเอง, ฉันผิดเองแหละ
Please don’t be mad (พลีซ โดนทฺ บี แมด) อย่าโกรธเลยนะ, อย่าโมโหกันเลยนะ
Don’t get me wrong (โดนทฺ เก็ท มี รอง) อย่าเข้าใจฉันผิดนะ

Accepting apologies (แอคเซพทิง อะพอโลจีซฺ) การตอบรับคำขอโทษ

Forget it (ฟอเก็ท อิท) ลืมมันไปซะเถอะ, ช่างมันเถอะ
It’s all right (อิทสฺ ออล ไรทฺ) มันไม่เป็นไรหรอก
It’s too late (อิทสฺ ทู้ เลท) มันสายเกินไปแล้ว [ไม่ให้อภัยหรอก]

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

I’m sorry. I dropped your iPhone.
อ่านว่า ไอมฺ ซอรี ไอ ดรอพทฺ ยัว ไอโฟน
แปลว่า ขอโทษที ฉันทำไอโฟนของคุณหล่น

It’s all right. It’s still working.
อ่านว่า อิทสฺ ออล ไรทฺ อิทสฺ สทิล เวิรคฺคิง
แปลว่า ไม่เป็นไร มันยังใช้ได้ปกติ

Don’t get me wrong. I’d love to come, but I’m too busy.
อ่านว่า โดนทฺ เก็ท มี รอง ไอดฺ เลิฟ ทู คัม บัท ไอมฺ ทู้ บิซิ
แปลว่า อย่าเข้าใจฉันผิดนะ คือฉันก็อยากไปนะ แต่ว่าฉันยุ่งมากเลย

แชร์เลย