คำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ธนาคาร ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับธนาคาร และธุรกรรมทางการเงิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

pick up a number ticket รับบัตรคิว, รับหมายเลขคิว
fill out the form กรอกแบบฟอร์ม
open a bank account เปิดบัญชีธนาคาร
savings account บัญชีเงินฝาก
deposit ฝากเงิน
withdraw ถอนเงิน
transfer money โอนเงิน
pay a service charge จ่ายค่าบริการ
update the bankbook ปรับสมุดบัญชี
magnetic strip แถบแม่เหล็ก
make out a check เขียนเช็ค (จ่ายเช็ค)
write a check เขียนเช็ค
cash a check นำเช็คไปขึ้นเงิน
exchange coins for bills แลกเหรียญเป็นธนบัตร
exchange old banknotes into the new เปลี่ยนธนบัตรเก่า เป็นธนบัตรใหม่
ATM (ย่อมาจาก Automatic Teller Machine) ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ
withdraw money from an ATM ถอนเงิน, กดเงินจากตู้เอทีเอ็ม
take out the transaction receipt รับสลิปโอนเงิน
the card gets stuck in the ATM บัตรติดอยู่ในตู้เอทีเอ็ม
report a card missing แจ้งบัตรหาย
check the balance ตรวจสอบยอดเงิน, ดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี
count the money by hand นับเงินด้วยมือ
count the money by machine นับเงินด้วยเครื่อง
consult with the banker ปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร
give a loan ให้เงินกู้ยืม, ให้ยืมเงิน, ปล่อยกู้
get a loan from the bank ได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร, กู้เงินธนาคาร
pay interest จ่ายดอกเบี้ย
close an account ปิดบัญชี

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Do I have to pay a service charge?
ฉันต้องจ่ายค่าบริการไหม

I want to update my bankbook.
ฉันต้องการปรับสมุดบัญชีเงินฝาก (อัพเดทบุค)

Is it difficult to get a loan from the bank?
กู้เงินธนาคารยากไหม

The interest rate is very high.
อัตราดอกเบี้ยสูงมาก

What is needed to open a bank account?
เปิดบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

แชร์เลย