คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ ใช้ในห้องน้ำ สำหรับชีวิตประจำวัน

บทเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันบทนี้ เสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องน้ำ พร้อมคำอ่าน คำแปล อ่านทั้งหมด คลิก […]

คำศัพท์ในห้องน้ำ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

บทเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันบทนี้ เสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องน้ำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

อ่านทั้งหมด คลิก >> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

washcloth
(วอชฺโคลธฺ)
ผ้าผืนเล็ก ใช้ถูตัวตอนอาบน้ำ

face towel / hand towel
(เฟซฺ เทาเอิลฺ / แฮนดฺ เทาเอิลฺ)
ผ้าขนหนูผืนเล็ก สำหรับใช้เช็ดมือ หรือเช็ดหน้า

bath towel
(บาธฺ เทาเอิลฺ)
ผ้าขนหนูสำหรับใช้เช็ดตัวเวลาอาบน้ำเสร็จ

turn on the water
(เทิรนฺ ออน เฑอะ วอเทอะ)
เปิดน้ำ

turn the water on stronger
(เทิรนฺ เฑอะ วอเทอะ ออน สตรองเกอะ)
เปิดน้ำแรงขึ้นหน่อย

turn the water on softer
(เทิรนฺ เฑอะ วอเทอะ ออน ซอฟเทอะ)
เปิดน้ำเบาลงหน่อย

turn off the water
(เทิรนฺ ออฟ เฑอะ วอเทอะ)
ปิดน้ำ

the water is cut off
(เฑอะ วอเทอ อีส คัท ออฟ)
น้ำไม่ไหล

put the stopper in the sink
(พุท เฑอะ สตอพเพอะ อิน เฑอะ ซิงคฺ)
ใส่ที่อุดน้ำอ่างล้างหน้า

put the stopper in the bathtub
(พุท เฑอะ สตอพเพอะ อิน เฑอะ บาธธับ)
ใส่ที่อุดน้ำในอ่างอาบน้ำ

leave the water running
(ลีฟ เฑอะ วอเทอะ รันนิง)
เปิดน้ำทิ้งไว้

fill the tub
(ฟีล เฑอะ ธับ)
เติมน้ำในอ่างอาบน้ำ

wash my face
(วอช มาย เฟซ)
ล้างหน้าของฉัน

soap my face
(โซพ มาย เฟซ)
ฟอกสบู่บนหน้าของฉัน

rinse my face
(รินซฺ มาย เฟซ)
ล้างสบู่ออกจากหน้าของฉัน

squeeze pimples
(สควีซ พิมเพิลซฺ)
บีบสิว

squeeze the toothpaste
(สควีซ เฑอะ ทูธเพสทฺ)
บีบยาสีฟัน

brush my teeth
(บรัช มาย ทีธ)
แปรงฟันของฉัน

gargle with salt water
(กาเกิล วิธ ซอลทฺ วอเทอะ)
กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ

rinse out my mouth
(รินซฺ เอาทฺ มาย เมาธฺ)
บ้วนปากของฉัน

spit out the water
(สพิท เอาทฺ เฑอะ วอเทอะ)
บ้วนน้ำออกจากปาก

wet my hair
(เวท มาย แฮรฺ)
ทำผมของฉันให้เปียก

shampoo my hair
(แชมพู มาย แฮรฺ)
ชโลมเส้นผมของฉันด้วยยาสระผม

apply hair conditioner
(แอพพลาย แฮรฺ คันดิเชินเนอะ)
ใช้ครีมนวดผม

wash my hair
(วอช มาย แฮรฺ)
ล้างผม, สระผมของฉัน

dry my hair
(ดราย มาย แฮรฺ)
เป่าผมของฉันให้แห้ง

take a shower
(เทคฺ อะ เชาวเออะ)
อาบน้ำโดยใช้ฝักบัว

shave
(เชฟฺวฺ)
โกนหนวด

go to the restroom
(โก ทู เดอะ เรสทฺรูม)
ไปเข้าห้องน้ำ

go number one
(โก นัมเบอ วัน)
ไปปัสสาวะ

go number two
(โก นัมเบอ ทู)
ไปอุจจาระ

take a leak
(เทค อะ ลีค)
ปัสสาวะ

pee
(พี)
ฉี่

flush the toilet
(ฟลัช เฑอะ ทอยเล็ท)
กดชักโครก

spray air freshener
(สเพรยฺ แอ เฟรชเชนเนอะ)
ฉีดน้ำยาปรับอากาศ

air out the room
(แอ เอาทฺ เฑอะ รูม)
ระบายกลิ่นในห้อง

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Don’t leave the water running!
(โดนทฺ ลีฟ เฑอะ วอเทอะ รันนิง)
อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิ!

I’m filling the tub because I want to take a bath.
(ไอมฺ ฟิลลิง เฑอะ ธับ บิคอส ไอ วอนทฺ ทู เทค อะ บาธฺ)
ฉันเอาน้ำใส่อ่างไว้เพราะอยากนอนแช่น้ำในอ่างอาบน้ำ

I’ll fill the bath with water for you.
(ไอลฺ ฟิล เฑอะ บาธฺ วิธ วอเทอะ ฟอ ยู)
ฉันจะรองน้ำใส่อ่างอาบน้ำให้คุณ

Don’t squeeze the pimples with your fingers.
(โดนทฺ สควีซฺ เดอะ พิมเพิลสฺ วิธ ยัวรฺ ฟิงเกอะ)
อย่าใช้นิ้วบีบสิว, อย่าเอามือไปบีบสิว

The toothpaste dries out.
(เฑอะ ทูธเพสทฺ ดรายสฺ เอาทฺ)
ยาสีฟันแห้ง

Hang the towel on the rack.
(แฮง เฑอะ เทาเอิล ออน เฑอะ แรค)
แขวนผ้าขนหนูไว้ที่ราวแขวน

I was shampooing my hair when the water went off.
(ไอ วอซ แชมพูอิง มาย แฮ เว็น เฑอะ วอเทอะ เวนทฺ ออฟ)
ฉันกำลังสระผมอยู่แล้วน้ำก็ไม่ไหล

I waited until the water came on.
(ไอ เวททิด อันทิล เฑอะ วอเทอะ เคม ออน)
ฉันรอจนกระทั่งน้ำมา

My hair has too many split ends.
(มาย แฮรฺ แฮซฺ ทู เมนิ สปลิท เอนสฺ)
ผมฉันแตกปลายเยอะเลย

My hair is sticking out in all directions.
(มาย แฮรฺ อีส สติคกิง เอาทฺ อิน ออล ไดเรคเชินสฺ)
ผมของฉันชี้โด่ชี้เด่ไปหมดเลย

My hair is short. It’s very convenient to wash.
(มาย แฮรฺ อีส ชอรทฺ อิทสฺ เวริ คันวิเนินทฺ ทู วอช)
ผมของฉันสั้น มันเลยสระง่ายมาก

อ่านต่ออีกเพียบ คลิก >> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

แชร์เลย