คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้พูดในห้องนอน ประโยค พร้อมแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องนอน pillow หมอน bolster หมอนข้าง mattress pad […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องนอน

pillow หมอน
bolster หมอนข้าง
mattress pad แผ่นรองนอน
bottom sheet ผ้าปูที่นอน
top sheet ผ้าหุ้มที่นอน
blanket / cover ผ้าห่ม
set the alarm ตั้งนาฬิกาปลุก
set the clock 10 minutes fast ตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้นสิบนาที
set the clock 10 minutes slow ตั้งนาฬิกาให้ช้าลงสิบนาที
turn off the alarm ปิดนาฬิกาปลุก
spread out on the bed นอนแผ่อยู่บนเตียง
pull up the blanket ห่มผ้าห่ม
toss and turn นอนพลิกตัวไปมา
toss and turn in my sleep นอนดิ้น
grind my teeth in my sleep นอนกัดฟัน
snore กรน
talk in my sleep นอนละเมอ
fall asleep นอนหลับ
fall out of bed ตกเตียง
catnap งีบหลับ
catch some zzz’s นอนพัก
hit the sack เข้านอน
hit the hay เข้านอน
sleep like a log นอนหลับสนิท
sleep on my back นอนหงาย
sleep on my side นอนตะแคง
sleep on my stomach นอนคว่ำ
drool in my sleep นอนน้ำลายไหล
stretch and yawn บิดตัวและหาว
fold up the blanket พับผ้าห่ม
make the bed เก็บที่นอน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

What time do you need to get up tomorrow?
พรุ่งนี้คุณต้องการตื่นกี่โมง

By 7 o’clock.
ก่อนเจ็ดโมง

Did you set your alarm?
คุณตั้งนาฬิกาปลุกหรือยัง

I didn’t hear my alarm clock go off.
ฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดัง

I went to bed early but it was so hard to fall asleep.
ฉันเข้านอนเร็ว แต่ยากกว่าจะนอนหลับ

Last night, I couldn’t sleep. I tossed and turned all night.
เมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลย พลิกตัวไปมาทั้งคืน

Should I cover you with a blanket?
ให้ฉันห่มผ้าห่มให้คุณไหม

Did I snore a lot in my sleep?
ฉันนอนกรนมากไหม

I was tossing and turning in my sleep and fell out of bed.
ฉันนอนดิ้นจนตกเตียง

แชร์เลย