คำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในโบสถ์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในโบสถ์ พร้อมคำแปล fold my hands in prayer […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในโบสถ์ พร้อมคำแปล

fold my hands in prayer
(ฉัน) ประสานมือสวดภาวนา

give a sermon
เทศนา

sing hymns
ขับร้องบทสวด

collect the offering
เก็บเงินบริจาค, รวบรวมเงินบริจาค

give the offering
ให้เงินบริจาค

study the Bible
ศึกษาคัมภีร์ไบเบิล

look for a verse in the Bible
ค้นหาคำสอนในคัมภีร์ไบเบิล

แชร์เลย