ทำการบ้าน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

ทำการบ้าน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่า ทำการบ้าน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า
Do homework อ่านว่า ดู-โฮมเวิรคฺ แปลว่า ทำการบ้าน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Do you have any homework?
อ่านว่า ดู-ยู-แฮฟ-เอนนิ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า คุณมีการบ้านไหม

Do your homework.
อ่านว่า ดู-ยัวรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า ทำการบ้านของคุณ

Don’t forget to do your homework.
อ่านว่า โดนทฺ-ฟอรฺเกทฺ-ทู-ดู-ยัวรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า อย่าลืมทำการบ้านของคุณ

The teacher told us to read chapter three for homework.
อ่านว่า เดอะ-ทีชเชอ-โทลดฺ-อัส-ทู-รีด-แชพเตอ-ธรี-ฟอรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า คุณครูสั่ง(พวกเรา)ให้อ่านบทที่ 3 เป็นการบ้าน

Have you done your homework?
อ่านว่า แฮฟ-ยู-ดัน-ยัวรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า คุณทำการบ้าน(เสร็จ)หรือยัง

You can’t watch TV until you have done your homework.
อ่านว่า ยู-แคนทฺ-วอทชฺ-ทีวี-อันทิล-ยู-แฮฟ-ดัน-ยัวรฺ-โฮมเวิค
แปลว่า คุณดูโทรทัศน์ไมได้จนกว่าจะทำการบ้านให้เสร็จก่อน

I’m doing my homework.
อ่านว่า ไอมฺ-ดูอิง-มาย-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า ฉันกำลังทำการบ้านอยู่

แชร์เลย