ทำงานบ้าน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

บอกว่า ทำงานบ้าน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า do the housework อ่านว่า ดู-เดอะ-เฮาสฺเวิรคฺ เรียนภาษาอังกฤษ […]

บอกว่า ทำงานบ้าน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า
do the housework อ่านว่า ดู-เดอะ-เฮาสฺเวิรคฺ

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

I spent all morning doing the housework.
อ่านว่า ไอ-สเปนทฺ-ออล-มอนิง-ดูอิง-เฮาสฺเวิรคฺ
แปลว่า ฉันใช้เวลาทั้งเช้าทำงานบ้าน

I don’t like doing housework.
อ่านว่า ไอ-โดนทฺ-ไลคฺ-ดูอิง-เฮาสฺเวิรคฺ
แปลว่า ฉันไม่ชอบทำงานบ้าน

I help my mother with the housework.
อ่านว่า ไอ-เฮลพฺ-มาย-มาเธอะ-วิธ-เดอะ-เฮาสฺเวิรคฺ
แปลว่า ฉันช่วยแม่ของฉันทำงานบ้าน

All the housework was done by me.
อ่านว่า ออล-เดอะ-เฮาสฺเวิรคฺ-วอส-ดัน-บาย-มี
แปลว่า งานบ้านทั้งหมดถูกทำเสร็จโดยฉัน

Housework takes up most of my time in the evenings.
อ่านว่า เฮาสฺเวิรคฺ-เทคสฺ-อัพ-โมสทฺ-ออฟ-มาย-ไทมฺ-อิน-ดิ-อิฟวนิงสฺ
แปลว่า งานบ้านใช้เวลาเกือบทั้งหมดช่วงเย็นของฉัน

I hate doing housework so I pay someone to do it for me.
อ่านว่า ไอ-เฮท-ดูอิง-เฮาสฺเวิรคฺ-โซ-ไอ-เพ-ซัมวัน-ทู-ดู-อิท-ฟอร-มี
แปลว่า ฉันเกลียดการทำงานบ้าน ดังนั้นฉันจึงจ้างคนมาทำให้ฉัน

แชร์เลย