กินข้าว ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เมื่อทานข้าว ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

Is there anything to eat?
อ่านว่า อิส-แด-เอนนิธิง-ทู-อีท
แปลว่า มีอะไรกินบ้างไหม

I don’t like … I won’t eat it.
อ่านว่า ไอ-โดนทฺ-ไลคฺ … ไอ-โวนทฺ-อีท-อิท
แปลว่า ฉันไม่ชอบ … ฉันจะไม่กินมัน

อ่านเพิ่มเติม เพื่อนำคำศัพท์มาใช้ในประโยค
>> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก
>> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื้อสัตว์

Try this one
อ่านว่า ทฺราย-ดิส-วัน
แปลว่า ลองชิมนี่ดูสิ

How does it taste?
อ่านว่า ฮาว-ดาส-อิท-เทสทฺ
แปลว่า รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่ม >> การบอกรสชาติอาหาร และคำว่า อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

Eat slowly, you don’t have to hurry.
อ่านว่า อีท-สโลวลิ-ยู-โดนทฺ-แฮฟ-ทู-เฮอริ
แปลว่า กินช้าๆ คุณไม่จำเป็นต้องรีบ

Don’t spill it
อ่านว่า โดนทฺ-สปิล-อิท
แปลว่า อย่าทำมันหก

I’m full.
อ่านว่า ไอมฺ-ฟูล
แปลว่า ฉันอิ่มแล้ว (กินเต็มท้องแล้ว)

Can I have a glass of water, please?
อ่านว่า แคน-ไอ-แฮฟ-อะ-กลาส-ออฟ-วอเทอ
แปลว่า ฉันขอน้ำเปล่าสักแก้วได้ไหม

Place the spoon and fork neatly.
อ่านว่า เพลซ-เดอะ-สปูน-แอนดฺ-ฟรอคฺ-นีทลิ
แปลว่า รวมช้อนส้อมให้เรียบร้อย

Put the plates in the sink, please.
อ่านว่า พุท-เดอะ-เพลทสฺ-อิน-เดอะ-ซิงคฺ-พลีส
แปลว่า กรุณานำจานไปใส่ไว้ที่อ่างล้างจาน

Help me clear the table, please.
อ่านว่า เฮลพฺ-มี-เคลียร์-เดอะ-เทเบิล-พลีส
แปลว่า กรุณาช่วยฉันเก็บโต๊ะหน่อย (เก็บทำความสะอาดโต๊ะหลังจากกินข้าว)

แชร์เลย