การแสดงความคิดเห็น บอกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

การถามความเห็น และแสดงความเห็น ภาษาอังกฤษ

การแสดงความคิดเห็น ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง ทั้งการคล้อยตามว่าเห็นด้วย และขัดแย้งว่าไม่เห็นด้วย ประโยคแสดงความเห็นสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เจอบ่อย ใช้ได้จริง ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Giving opinions (กีฟวิง โอพินเยินซฺ) การแสดงความเห็น ภาษาอังกฤษ

การถามความเห็น ภาษาอังกฤษ พูดว่า
What do you think? (วอท ดู ยู ธิงคฺ) คุณคิดว่าอย่างไร, คุณคิดว่าไง

การแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ

Good idea (กูด ไอเดีย) เป็นความคิดที่ดีนะ
It’s a piece of cake. (อิทสฺ อะ พีซ ออฟ เค้ก) เรื่องกล้วยๆ [ง่ายมาก] Me, too (มี ทู) ฉันก็ด้วย เหมือนกัน
Me neither (มี นิเธอะ) ฉันก็ไม่ เหมือนกัน
Same here (เซม เฮีย) ทางนี้ก็เหมือนกัน [ฉันก็คิดแบบเดียวกัน] I agree with you (ไอ อะกรี วิธ ยู) ฉันเห็นด้วยกับคุณ
You are right (ยู อา ไรทฺ) คุณพูดถูก

การแสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ

I don’t agree with you. (ไอ โดนทฺ อะกรี วิธ ยู) ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ
I don’t think so. (ไอ โดนทฺ ธิงคฺ โซ) ฉันไม่คิดว่างั้นนะ
Nonsense (นอนเซนซฺ) ไร้สาระน่า
I don’t care. (ไอ โดนทฺ แค) ฉันไม่สนหรอก

การแสดงความเห็นภาษาอังกฤษ แบบอื่นๆ

Serves you right (เซิรฟฺ ยู ไรทฺ) สมน้ำหน้า, สมควรแล้ว
That’s too bad (แดทสฺ ทู้ แบด) น่าเสียดาย
No comment (โน คอมเมินทฺ) ไม่ขอออกความเห็นนะ
I don’t know (ไอ โดนทฺ โน) ฉันไม่รู้
Mind your own business (ไมนดฺ ยัว โอน บิซซิเนส) สนแต่เรื่องของตัวเองเถอะ อย่าจุ้นจ้าน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

I can’t smell anything.
อ่านว่า ไอ แคนทฺ สเมล เอนนิธิง
แปลว่า ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลย

Me neither
อ่านว่า มี นิเธอะ
ฉันก็ไม่(ได้กลิ่น)เหมือนกัน

I thought that film was awful!
อ่านว่า ไอ ธอธ แดท ฟิลมฺ วอซ ออฟูล
แปลว่า ฉันว่าหนังเรื่องนั้นแย่มาก

Same here!
อ่านว่า เซม เฮีย
แปลว่า ฉันก็ว่างั้นแหละ

แชร์เลย