ไปสวนสนุก ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

การบอกว่า ไปสวนสนุก ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า Go to the amusement park อ่านว่า […]

การบอกว่า ไปสวนสนุก ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า
Go to the amusement park อ่านว่า โก-ทู-ดิ-อมิวซฺเมินทฺ-พารคฺ

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

We arrived at the amusement park.
อ่านว่า วี-อะไรฟวฺดฺ-แอท-ดิ-อมิวซฺเมินทฺ-พารคฺ
แปลว่า พวกเรามาถึงสวนสนุกแล้ว

Can I ride a merry go round?
อ่านว่า แคน-ไอ-ไรดฺ-อะ-เมอริ-โก-ราวนฺด
แปลว่า ฉันเล่นม้าหมุนได้ไหม

I want to ride the roller coaster.
อ่านว่า ไอ-วอนทฺ-ทู-ไรดฺ-เดอะ-โรลเลอ-โคสทฺเตอ
แปลว่า ฉันอยากเล่นรถไฟเหาะ

เรียนเพิ่มเติม >> คำศัพท์ สวนสนุก ภาษาอังกฤษ

Don’t stretch out your hands off the ride.
อ่านว่า โดนทฺ-สเตรทชฺ-เอาทฺ-ยัวรฺ-แฮนดสฺ-ออฟ-เดอะ-ไรดฺ
แปลว่า อย่ายื่นแขนออกนอกเครื่องเล่น

You have to get in line and don’t try to cut in front of others ahead of you.
อ่านว่า ยู-แฮฟ-ทู-เก็ท-อิน-ไลน์-แอนดฺ-โดนทฺ-ทราย-ทู-คัท-อิน-ฟรอนทฺ-ออฟ-อาเธอสฺ-อะเฮด-ออฟ-ยู
แปลว่า คุณต้องเข้าแถวต่อคิว และอย่าแซงคิวตัดหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณ

The park is closing.
อ่านว่า เดอะ-พารคฺ-อิส-โคลสซิง
แปลว่า สวนสนุกกำลังจะปิดแล้ว

แชร์เลย