คำศัพท์ ประโยค การจ้างงาน สมัครงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการจ้างงาน และการสมัครงาน พร้อมคำแปล put a want ads […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการจ้างงาน และการสมัครงาน พร้อมคำแปล

put a want ads
ลงโฆษณาจ้างงาน

applicant
ผู้สมัครงาน

candidate
ผู้สมัครแข่งขัน (ผู้สมัครงาน ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น)

position
ตำแหน่งงาน

write a resume
เขียนประวัติย่อ (เรซูเม่)

certificate degree obtained
ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

degree certificate
ใบปริญญาบัตร

vocational certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

higher vocational certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

apply
สมัคร

access the application
พิจารณาใบสมัคร

take a company entrance exam
ทำข้อสอบเพื่อเข้าทำงานกับบริษัท

set the date and time for the interview
นัดวัน-เวลา สัมภาษณ์งาน

have an interview
เข้ารับการสัมภาษณ์งาน

notify the result by phone
แจ้งผลทางโทรศัพท์

hire
จ้างงาน

probation period
ระยะเวลาทดลองงาน, ช่วงทดลองงาน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

How can I apply for a job there?
ฉันจะสมัครงานที่นั่นได้อย่างไร

แชร์เลย